Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Støt vores arbejde med at hjælpe børn i sorg

Jellycat kanin bamse

Støt OmSorg via webshoppen - klik her.


Opfølgningskursus for erfarne sorggruppeledere

Kurset er målrettet erfarne sorggruppeledere, der har deltaget på det grundlæggende sorggruppelederkursus i Kræftens Bekæmpelse samt øvrige professionelle, som har erfaring med børnesorggrupper. Det er et krav, at deltagerne har praksiserfaring med at lede børnesorggrupper.

Opfølgningskursus for erfarne sorggruppeledere

Kurset inspirerer dig til at gøre sorggruppearbejdet mere reflekteret og kvalificeret

Du vil på kurset få inspiration og ideer til at reflektere over dit arbejde som sorggruppeleder og gøre indsatsen mere kvalificeret.

Du vil bl.a. få redskaber til at:

• Indføre nye samtaleemner i gruppen
• Håndtere udfordrende situationer i gruppen
• Arbejde med børnenes forskelligheder 
• Samarbejde med forældre
• Optimere samarbejde med din sorggruppemakker
• Erfaringsudveksle med kollegaer og ledelse om sorggruppearbejde (i skoleregi)

Kursusformen er baseret på aktiv deltagelse og erfaringsudveksling

Som deltager på kurset skal du forud for kursets start sende en kort case til kursuslederen, der illustrerer, hvad du gerne vil have mere viden om og inspiration til at håndtere. Deltagernes cases vil tilsammen danne grundlag for at diskutere generelle emner i sorggruppearbejdet. Den enkelte case vil derfor ikke behandles i sin helhed i plenum, men vil skærpe underviserens forståelse for deltagernes dilemmaer og erfaringer. Formålet med casen er også, at du som deltager starter en proces med at reflektere over eget arbejde forud for kurset.

Kursusdagen vil tage udgangspunkt i de emner deltagerne har indsendt samt Line Thoft Carlsens mange erfaringer som sorggruppeleder for børn og voksne samt børne- og familiesamtaler. Dagen vil inkludere stor deltagerinddragelse, rollespil samt sparring og feedback.

Lines virke tager udgangspunkt i narrativ og systemisk tænkning, og det vil kurset bære præg af. Line trækker på egne erfaringer samt cases og inddrager ligeledes relevant teori og litteratur, som underbygger pointer og illustrerer de problematikker, sorggruppeledere kan blive stillet overfor. Line Thoft Carlsen er uddannet socialrådgiver, cand. Soc. i socialt arbejde, har en ph.d.-grad, systemisk og narrativ familieterapeut samt ansat hos Kræftens Bekæmpelse. Line har i over 15 år arbejdet med børnegrupper, børne- og familiesamtaler.

OmSorgs mål med kurset er, at du efterfølgende har fået:

- Øget kendskab til dine primære styrker og udfordringer i sorggruppearbejdet og har fået metoder til at arbejde videre med begge dele
- Inspiration til nye samtaleemner-, teknikker og aktiviteter i gruppen
- Ny viden og faglige indspark til dit arbejde som sorggruppeleder

Program

De overordnede rammer for dagen er:

Kl. 08.45 – 9.00 Kaffe, te og morgenbrød i undervisningslokalet.

Kl. 09.00 – 12.30 Kursus

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost efterfulgt af kaffe og kage

Kl. 13.00 – 16.00 Kursus

Praktisk

Pris: 1.500 kr.
Eksternat-kursus med fuld forplejning. Deltagelse på vores kurser kan afmeldes omkostningsfrit indtil fire uger før kursusstart, men herefter er der ingen refusion. Såfremt en deltager er forhindret, er der mulighed for at deltage i et af de kommende kurser i stedet, hvis der er ledig plads på disse.

Dato og tilmelding

VEJLE, 7. marts 2023, afholdes i Vejle

Tilmeld dig her

Spørgsmål til kursets indhold

Hvis du har spørgsmål til kursets faglige indhold eller lignende er du velkommen til at kontakte underviser Line Thoft Carlsen, tlf. 53 19 08 07 mail: ltc@cancer.dk eller Maria Hartmann, tlf. 35 25 75 07, mail mariaha@cancer.dk 

 

Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.