Gå til sygdomsliste

Patientsamtaler om alternativ behandling

Kræftens Bekæmpelse opfordrer sundhedsprofessionelle til at indgå i en åben dialog med kræftpatienter om alternativ behandling. Her kan du finde viden, som kan klæde dig på til dine patientsamtaler om alternativ behandling.

Samtaler om alternativ behandling

Kræftpatienter har behov for vejledning om alternativ behandling
En fjerdedel af alle kræftpatienter bruger en eller flere former for alternativ behandling som et supplement til kræftbehandlingen på sygehuset. Desværre oplever en del af patienterne, at det er svært at tale med sundhedsprofessionelle om alternativ behandling.

Patienterne efterspørger blandt andet vejledning om hvilke behandlingsformer, der måske kan hjælpe i deres sygdomsforløb, og hvilke behandlingsformer, som er problematiske og måske ligefrem skadelige.

Gode råd til sundhedsprofessionelle
  • Gør det til en rutine at spørge til patientens brug af alternativ behandling.
  • Søg viden om alternativ behandling i relation til kræftbehandling. Det kan f.eks. være viden om interaktioner mellem naturmedicin og kræftbehandling.
  • Indhent viden om hvilke hjemmesider, der giver uvildig og pålidelig information om alternativ behandling, så du kan hjælpe patienten på vej ved at henvise til disse sider.
  • Vær åben for at tale om alternativ behandling, så patienten får mulighed for at afklare eventuelle overvejelser og få opfyldt sit behov for en mere helhedsorienteret behandling.

Betydningen af en åben dialog
Kræftens Bekæmpelse har lavet en række videoer, hvor læger og patienter fortæller om betydningen af, at sundhedsprofessionelle taler åbent med patienterne om alternativ behandling.


Niels Kroman, Cheflæge i Kræftens Bekæmpelse


Lars Henrik Jensen, Overlæge på Sygehus Lillebælt


Mona, kræftpatient


Fakta om kræftpatienters brug af alternativ behandling
  • 1 ud af 4 kræftpatienter benytter alternativ behandling.
  • En del kræftpatienter oplever, at det er svært at tale med de sundhedsprofessionelle om alternativ behandling.
  • Langt de fleste kræftpatienter bruger ikke alternativ behandling for at bekæmpe deres kræft, men derimod til at styrke kroppen, at få mere energi og at afhjælpe bivirkninger.

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet (2013), Kræftens Bekæmpelse.

Alternativ eller komplementær behandling?

De fleste læger bruger ordet "komplementær behandling" frem for "alternativ behandling", fordi behandlingen er et kompliment til den konventionelle behandling. Kræftens Bekæmpelse bruger ordet "alternativ behandling", da det er den benævnelse, som patienterne bruger.

Interaktion med konventionel behandling
Kræftens Bekæmpelse har samlet viden om, hvordan alternativ behandling kan påvirke effekten af den konventionelle kræftbehandling.

Interaktion med konventionel behandling