Gå til sygdomsliste

Kom & Kvit

Bliv uddannet i at afholde rygestopforløbet Kom & Kvit, som er et målrettet tilbud til storrygere og kortuddannede borgere. Kom & Kvit er et kontinuerligt og fleksibelt rygestopforløb i grupper med løbende optag. Hensigten med konceptet er, at det løbende skal tilpasses den enkelte, så borgeren får optimal støtte på sin vej mod et røgfrit liv.

Kursets indhold
På kurset bliver du uddannet i at afholde det fleksible rygestopforløb Kom og Kvit, der med øvelser, dialog og rådgivning guider deltagerne mod et røgfrit liv over minimum otte møder med afsæt i otte forskellige emner. Mellem møderne tilbydes deltagerne støttende telefonopkald, som kan være en stor støtte til, at borgerens motivation for rygestoppet fastholdes. Inden forløbets opstart tilbydes deltagerne en indledende motiverende samtale, hvor de blandt andet bliver præsenteret for rammerne for forløbet. 

På kurset lægges der vægt på, hvordan du kan lede og facilitere konstruktive gruppeprocesser, skabe engagement og tryghed i en åben gruppe, og anvende gruppens ressourcer bedst muligt. Du vil også blive præsenteret for og komme til at arbejde med de forskellige materialer, som Kom & Kvit forløbet bygger på. Det tæller bl.a. film, samtalekort, ideer til bevægelse, lydfiler og billedmateriale.

Kom og Kvit er udviklet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med fire kommuner og med støtte fra Sund By Netværket, samt Danmarks Apotekerforening.

Form og varighed
Undervisningen på kurset består i en vekslen mellem oplæg, øvelser og samtaler i plenum. Desuden inddrages film, billeder og cases i undervisningen.

Kurset varer to dage – fra kl. 9.00 til 15.30 begge dage.

Der er mødepligt på kurset.

Underviser
Kræftens Bekæmpelses psykologer afholder kurset.

Forudsætninger for deltagelse
Kurset kræver en forudgående basisviden om rygning og rygestop og er målrettet erfarne rådgivere, som allerede er uddannet rygestoprådgiver hos Kræftens Bekæmpelse i individuel- eller grupperådgivning.

Deltagelse forudsætter, at du selv har været helt røg- og nikotinfri i mindst tre måneder op til kurset.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis efter gennemført kursus.

Da kurset er to dages intensiv undervisning, vil du få kursusbeviset ved fuldt fremmøde. Det er altså ikke muligt at være fraværende en del af tiden.


Praktiske forhold

 • Dato og tilmelding
  Se kursuskalenderen.

 • Antal deltagere
  Max. 15 deltagere på kurset.

 • Sted
  Kurset afholdes hos Kræftens Bekæmpelse på Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.

 • Pris
  Kurset koster 3.600 kr. inkl. forplejning. Dertil kommer materialer.

 • Materialer
  Til kurset hører følgende materialer:

  Taske med manual, billedtavler og samtalekort koster sammenlagt 1.000 kr. inkl. moms / 800 kr. ekskl. moms.
  Tasken skal bestilles separat ved kursustilmelding

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte kursussekretær Helle Træholt Wang på tlf. 35 25 75 26 eller stopkurser@cancer.dk.

Du kan også afholde kurset lokalt
Hvis du vælger at afholde kurset lokalt, afregner du som arrangøren en kursuspris med Kræftens Bekæmpelse på 28.000 kr. for max. 15 deltagere + 1000 kr. per deltager, som ønsker materialer udleveret. Dertil kommer udgifter til transport og evt. overnatning for undervisere fra Kræftens Bekæmpelse. Arrangøren står for mødelokale og forplejning.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne.

 

Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem