Gå til sygdomsliste

Røgfri Skoletid

Med røgfri skoletid fjernes røg og tobak fra elevernes skoledag. Røgfri skoletid kan forebygge rygestart, hjælpe elever og ansatte til at ryge mindre og skabe et fællesskab uden røg.

Hvad betyder røgfri skoletid?

Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges, dampes eller snuses i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at røgfri skoletid omfatter både elever og ansatte.

Formålet med røgfri skoletid er at skabe en kultur, hvor tobak eller lignende produkter ikke er en del af skoledagen.

Fra den 1. januar 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle grundskoler, kostskoler og efterskoler.

Fra den 31. juli 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle ungdomsuddannelser.   

I følge loven omfatter røgfri skoletid alle tobaksrelaterede produkter. Med tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler. Det omfatter også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin.

Derudover er det ikke tilladt at ryge eller anvende andre tobaksrelaterede produkter på skolens område. Dette gælder alle - både ansatte og andre besøgende.

Hvorfor røgfri skoletid?

Fællesskab uden røg

Mange unge ryger, fordi de oplever kammerater og andre ryger og at rygning kan være en adgangsbillet til fællesskabet. Med røgfri skoletid kommer pauserne og det sociale liv til at handle om andet end rygning, og eleverne deler sig ikke op i ryger og ikkeryger grupper.

Røgfri skoletid virker

Forskning har vist, at der er sammenhæng mellem rygeregler og antallet af rygere blandt eleverne. Jo strammere regler, jo færre rygere.
I grundskolen kan man halvere andelen af elever, der ryger, hvis skolen indfører røgfri skoletid og samtidig arbejder med forældreinddragelse og kompetencegivende undervisning. Læs mere her.

Film

Film om rygestop-appen XHALE til infoskærm