Gå til sygdomsliste

Homøopati og kræft

Homøopati er dråber eller piller med meget små doser af et stof, som man i høje doser ikke kan tåle. Homøopater mener, at behandlingen kan genoprette energibalancen eller sætte kroppens selvhelende funktion i gang.

Billede af små glas med farvede låg

Nogle mener, at homøopatisk behandling kan mindske bivirkningerne ved kræftbehandling.

Hvad er homøopati?

Homøopati er en behandlingsform, hvor man får meget små doser af et stof, som man i høje doser ikke kan tåle. 

Et homøopatisk præparat bliver fremstillet af materialer, der er udvundet af råstoffer fra mineral-, plante- eller dyreriget. Stoffet opløses i alkohol eller vand. Derefter ryster man den fortyndede opløsning, hvormed der skulle ophobes energi i opløsningen. 

Opløsningen fortyndes igen, og denne proces gentages så mange gange, at der til sidst ikke kan spores aktive stoffer i opløsningen. Molekylerne i opløsningen skulle stadig kunne huske det aktive stof.

Homøopater mener, at planter, mineraler og dyr indeholder en energi, som de kalder for “vitalkraft”. Det er denne ’vitalkraft’, der overføres til de homøopatiske præparater.

I dag fremstilles homøopatiske præparater også maskinelt.

'Lige helbreder lige'

Tanken bag homøopati er 'lighedsprincippet' - at lige helbreder lige. Det vil sige, at stoffer, som fremkalder symptomer, ifølge homøopater også kan bruges til at behandle disse symptomer. F.eks. kan meget små doser af et kvalmefremkaldende stof bruges til at behandle kvalme.

Anvendelse og virkning

Der er mange forskellige meninger om, hvordan homøopati virker. Udøverne af homøopati mener, at behandlingen kan genoprette energibalancen eller sætte kroppens selvhelende funktion i gang. Man mener også, at homøopati kan virke stimulerende på kroppens forsvarsmekanismer. 

Homøopati skulle: 

  • virke smertelindrende
  • styrke immunforsvaret
  • kunne forbedre livskvaliteten 
  • kunne minimere følgerne af kemoterapi og strålebehandling som infektioner, kvalme, opkastning, hårtab og depression

Virkningerne er dog ikke videnskabeligt dokumenteret.

Homøopatisk behandling tilpasses det enkelte menneske

Ved en indledende samtale forsøger homøopaten at danne sig et helhedsindtryk af, hvordan personen har det. 

Homøopaten arbejder ud fra en holistisk tankegang, hvor han/hun tænker hele mennesket ind i behandlingen. Med andre ord er det både kroppen og psyken, homøopaten undersøger og tager hensyn til i behandlingen. 

I løbet af samtalen vælger behandleren et homøopatisk præparat, der passer individuelt til én og til den tilstand, man befinder sig i. En homøopatisk behandling varer normalt mellem en til to timer. 

Et homøopatisk præparat fås som tabletter, små piller eller dråber til munden.

Homøopati og kræft

Der er på verdensplan blevet udført flere hundrede undersøgelser af homøopati på mennesker. Kvaliteten af undersøgelserne har varieret, men selv de bedste undersøgelser har ikke kunnet vise, at homøopati har en bedre virkning end placebo (snyde-tabletter). Det gælder også i behandlingen af kræft.

Virkningen af homøopatisk medicin mod bivirkninger af kræftbehandling er heller ikke dokumenteret. En samlet gennemgang af otte videnskabelige undersøgelser med i alt 664 kræftpatienter viste ingen effekt af homøopati. Dog var der en positiv effekt af morgenfruecreme, fremstillet efter homøopatisk opskrift, mod eksem som følge af strålebehandling.

Holistisk menneskesyn svært at forene med sundhedsvidenskabelig metode

Årsagerne til den udeblevne biologiske effekt af homøopati kan være mange. Det kan være, at homøopati ganske enkelt ikke virker. Det kan også være, at det er nogle helt andre faktorer omkring homøopati, f.eks. behandlerens tid og engagement, der lindrer patienten på et mere psykologisk plan. En tredje mulighed - i forlængelse af den klassiske homøopatis principper - kan være, at det samme lægemiddel ikke virker på alle med samme lægelige diagnose.

Homøopati bygger på et holistisk menneskesyn. Hvert menneske betragtes som unikt med sin helt egen kombination af krop og psyke. Derfor mener mange homøopater også, at behandlingen skal være individuel og tilpasset patientens samlede symptombillede for at virke.

Dette synspunkt er komplekst og svært at forene med den sundhedsvidenskabelige tankegang, hvor en standardiseret behandling skal virke på de fleste patienter med den samme diagnose, før man kan sige, at behandlingen har en dokumenteret effekt.

Bivirkninger ved homøopati

Efter homøopatisk behandling kan der opstå en kortvarig forværring af ens symptomer, indtil tilstanden vender med bedring til følge. Homøopater betragter ikke denne reaktion som en bivirkning, men derimod som et positivt signal fra kroppen om, at den er i gang med at udskille affalds- og giftstoffer, og at behandlingen dermed virker.

Da forværring af symptomer af homøopaten kan tolkes som, at den homøopatiske behandling virker, kan der være en risiko for, at mere alvorlige symptomer overses. Vær opmærksom på din krops symptomer, og kontakt din læge, hvis du får det værre.

Det er generelt ufarligt at bruge homøopati, fordi indholdet af virksomme stoffer som regel er for lavt til at påvirke kroppen. Hvis man ikke kan tåle alkohol, skal man dog ikke bruge homøopatiske præparater i flydende form. Disse produkter har et højere indhold af alkohol end almindelige alkoholiske stimulanser.

Find homøopatisk behandler

Der er ingen statsautoriseret homøopatuddannelse i Danmark. Det betyder, at homøopater ikke har autorisation i Danmark. Man må derfor selv spørge den enkelte behandler, hvilken faglig baggrund, han/hun har, inden man går i gang med en behandling.

Hos Dansk Selskab for Homøopati kan du finde en liste over homøopatiske behandlere:

Dansk Selskab for Homøopati


Læs mere om alternativ behandling

Få viden om kosttilskud og naturlægemidler i relation til kræft, og om hvilke virkninger og bivirkninger de har:

Kosttilskud og naturlægemidler

Læs om udvalgte alternative behandlingsformer i forbindelse med kræft:

Behandlingsformer

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning