Gå til sygdomsliste

Kriterier for Kræftens Bekæmpelses legat

For at Kræftens Bekæmpelse kan behandle din ansøgning om legatet, skal der fremsendes dokumentation for diagnose eller behandling (f.eks. hentet på sundhed.dk) samt årsopgørelse eller forskudsopgørelse (fra skat.dk).

ANSØG OM LEGATET HER

Husk dokumentation fra lægen og fra SKAT
OBS: Vi opfordrer til, at du bruger en computer (ikke tablets eller mobiltelefoner), når du taster din ansøgning.
   
Du kan altid kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at forstå nedenstående kriterierne eller andre spørgsmål. Ring til os på tlf.: 35 25 74 81 eller mail os pfi-sekretariat@cancer.dk

Jeg er kræftpatient - opfylder jeg kriterierne?

Det gør du, hvis:

 1. Du er diagnosticeret eller behandlet for kræft inden for de seneste to år - hudkræft og forstadier til kræft opfylder ikke kriterierne for diagnose eller behandling
 2. Du og din ægtefælles/samlevers samlede årsindkomst før skat er maks. 400.000 kroner. Hvis du er enlig, så er årlig indkomstgrænse maks. 275.000 kroner. Ved hjemmeboende børn under 18 år hæves indkomstgrænsen med 25.000 kroner for første barn og 10.000 kroner for efterfølgende børn.
 3. Din og din evt. ægtefælles/samlevers samlede likvide formue, dvs. beløb på bankkonti, aktier eller obligationer ikke overstiger 50.000 kroner.
Jeg er pårørende - opfylder jeg kriterierne?

Det gør du, hvis:

 1. Du er samboende pårørende, dvs. har permanent folkeregisteradresse sammen med en kræftpatient.
 2. Den kræftpatient, som du er samboende med, lever op til ovenstående kriterier omkring sygdomsstatus – og sammen overholder I den beskrevne indkomst- og formuegrænse.


En pårørende kan være ægtefælle og samlever til en nulevende kræftpatient – men også et barn, søster, bror eller ven. Kun én samboende pårørende i husstanden kan modtage legatet.

Kræftpatient under 18 år - opfylder jeg kriterierne?

Det gør du, hvis:

 1. Du er under 18 år, kan du modtage 4.000 kroner uafhængigt af dine forældres indkomst og formue, hvis du lever op til de ovenstående kriterier omkring sygdomsstatus.

Herudover kan én anden, dvs. f.eks. din mor, far eller søskende, som du bor permanent sammen med, også modtage 4.000 kroner, hvis man holder sig inden for de ovenstående indtægts- og formuegrænser.

Hvis du lever op til kriterierne, kan du søge Kræftens Bekæmpelses legat.

Til brug for behandlingen af din ansøgning skal du sende forskellige oplysninger til os:

 1. Sygdomsdokumentation
  Før at vi kan udbetale pengene til dig, skal vi bruge dokumentation på sygdomsstatus. Her kan du printe en side fra www.sundhed.dk, hvor diagnose, diagnosetidspunkt og tidspunkt for behandling fremgår. Alternativt kan du indhente en udtalelse fra læge med underskrift og stempel. Dette gælder for både kræftpatienter og pårørende.

 2. Dokumentation for husstandens indtægt
  Her skal vi bruge din årsopgørelse eller forskudsopgørelse fra SKAT – og det gælder både for kræftpatient og den samboende pårørende, da I skal dokumentere, at I ikke tjener mere end indtægtsgrænserne tillader.

Brug for hjælp til at forstå kriterierne, eller har du ændre spørgsmål?
Ring til os på tlf.:  35 25 74 81 eller mail pfi-sekretariat@cancer.dk  

 
Har du endnu ikke ansøgt om Kræftens Bekæmpelses legat på 4.000 kr.? Se om du opfylder kriterierne
Ansøg om Kræftens Bekæmpelses legat

Du kan søge online og GDPR-sikkert her:
www.cancer.dk/legatskema 

Hvis du hellere vil printe og sende os ansøgningen på papir, så kan du download den her
Send dokumentation og ansøgningsskema til:
Kræftens Bekæmpelse
Patientstøtte & Frivillig Indsats
Strandboulevarden 49,
2100 Kbh. Ø

Du må forvente op til tre ugers ekspeditionstid på din ansøgning.