Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:ASPECT

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Lungekræft, småcellet
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om anvendelse af en såkaldt SPECT-lungeskanning i planlægning af strålebehandlingen kan gøre strålebehandlingen mere præcis og dermed mindske bivirkningerne ved behandlingen.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Strålebehandling benyttes ofte til behandling af lungekræft. Lægerne bruger normalt en CT-skanning til at planlægge dit behandlingsforløb.


I dette forsøg vil lægerne undersøge, om det kan mindske bivirkningerne ved strålebehandling at planlægge forløbet ud fra en SPECT-skanning af dine lunger. Lægerne vil bruge skanningen til at undgå at bestråle dit raske lungevæv.


Lægerne vil også undersøge bivirkninger i det raske lungevæv ved strålebehandling.Hvad er en SPECT-skanning?
SPECT-skanning er en lungefunktionsskanning. Ved en SPECT-skanning indsprøjter lægen et radioaktivt sporstof i din krop. Stoffet ’klistrer’ til dit raske lungevæv.
Bagefter bruger man en speciel scanner, som ud fra sporstoffet kan fremkalde billeder af dine lunger, hvor man kan skelne mellem dit raske og syge lungevæv.
Lægen kan bruge billederne til at målrette strålebehandling mod svulsten og til bedre at undgå at bestråle det bedst fungerende lungevæv omkring svulsten.


Forsøgsmetode

I dette fase 2 forsøg undersøger man, hvor effektiv behandlingen er, og hvor alvorlige bivirkningerne er.


Forsøget er dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling (planlægning ud fra både CT-skanning og SPECT-skanning) eller standardbehandling (planlægning ud fra CT-skanning). I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Du kan deltage i forsøget hvis:

  • Du har småcellet eller ikke-småcellet lungekræft

  • Du er blevet henvist til helbredende strålebehandling af din kræftsygdom

  • Du eventuelt samtidig modtager kemoterapi

  • Du eventuelt har få metastaser, som er blevet fjernet med strålebehandling eller operation

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

  • Du modtager immunterapi

  • Du tidligere har modtaget stråleterapi mod sygdom i brystkassen

  • Du lider af en anden alvorlig kræftsygdom

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Alle patienter får lavet planlægning med begge typer skanninger, dvs. både CT-skanning og SPECT-skanning.


Ved SPECT-skanning får du først indsprøjtet et sporstof i din blodåre. Bagefter får du foretaget selve skanningen, som varer 20 minutter.


Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe patienter bliver strålebehandlet ud fra SPECT-skanningen, mens den anden gruppe bliver strålebehandlet ud fra CT-skanningen alene. Hverken længen eller patienten ved hvilken af de 2 planlægningstyper, der benyttes.


Forsøget stopper, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget. Det kan også ophøre, hvis din forsøgslæge beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Bivirkninger ved behandlingen

SPECT-skanning:
Du udsættes for ekstra stråling ift. CT-skanning alene, som svarer til mindre end den årlige baggrundsstråling i Danmark. Risikoen for, at du med tiden får en ny kræftsygdom, øges dog med 0,1% med den ekstra stråling.


Strålebehandling
Du kan læse om generelle bivirkninger ved strålebehandling her:Almene bivirkninger ved strålebehandling

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
  • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

  • Århus Universitetshospital


 

Diverse

Sponsor: Aarhus Universitetshospital

Forsøgets id-numre

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04676828

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat