Gå til sygdomsliste

13-årig pige fik en ny chance med banebrydende forsøgsbehandling

16-12-2022
I denne uge ryddede nyheden om en ny revolutionerende kræftbehandling avisernes forsider: En 13-årig britisk pige har modtaget en avanceret DNA-behandling mod uhelbredelig leukæmi. Behandlingen giver nyt håb for patienter, der ikke findes effektive behandlinger til i dag.
CRISPR

Alyssa har modtaget en meget avanceret DNA-behandling. Der er tale om forsøgsbehandling, og Alyssa er ifølge forskerne den første, der har modtaget den. Foto: Great Ormond Street Hospital for Children

Den 13-årige britiske pige Alyssa lider af en særlig form for leukæmi (T-ALL), der vendte tilbage trods behandling med kemoterapi og knoglemarvstransplantation. Familien fik at vide, at de desværre skulle indstille sig på, at kræften var uhelbredelig.

I foråret 2022 opstod der imidlertid en ny mulighed: Alyssa kom med i et nyt forsøg på et børnehospital i London. Her blev hun behandlet med en ny form for immunterapi med såkaldte CAR-T-celler fra en rask donor. De ændres ved hjælp af såkaldt CRISPR-teknologi, der er en slags ’genetisk saks’, hvor man kemisk kan ’klippe-klistre’ i cellernes DNA og kode dem til at dræbe kræftcellerne.

Det er en helt ny måde at gribe kræftbehandling an på. I dag er Alyssa i komplet remission – hvilket betyder, at lægerne ikke kan måle kræftstamceller i hendes blod.

Læs om kræft hos børn:

Hvis dit barn har kræft

Lignende behandling på Rigshospitalet

Historien om den nye behandling har gået verden rundt i den seneste uge, efter at børnehospitalet udsendte en pressemeddelelse om deres landvinding.

På Rigshospitalet anvender man også CAR-T-celler til behandling af forskellige former for fremskreden kræft i blodsystemet. Forskellen er, at her arbejder man med celler fra patienten selv, der tages ud og modificeres i et laboratorium – modsat i det britiske forsøg, hvor de kommer fra en rask donor.

Marianne Ifversen, der er forsøgsansvarlig overlæge på Rigshospitalets Afdeling for Børn og Unge, og behandler patienter med CAR-T-celler, ser store perspektiver i det britiske eksperiment.

- Det giver håb om, at det kan blive en mulig behandling til patienter med T-ALL, som ellers ikke kan kureres med de CAR-T-behandlinger, vi har tilgængelige i dag, siger hun.

Derudover giver den nye teknik fra England også mulighed for, at man så at sige kan have lægemidlet liggende ’på hylden’, da det jo produceres ud fra donorceller, og altså ikke skal høstes fra patienten selv.

- Ulempen er til gengæld, at patienten efter behandlingen skal have en knoglemarvstransplantation for at skabe en helt ny knoglemarv, og det er en hård behandling med potentielt mange bivirkninger, forklarer Marianne Ifversen.

Om teknikken, hvor man redigerer i generne med CRISPR-teknologi, siger hun:

- Det kræver meget stor sikkerhed at redigere i generne på den måde. Det skal gøres meget præcist, så man ikke skaber nye problemer for patienten. Derfor har det også taget forskerne lang tid at nå så langt, at de kan give cellerne til en patient, siger Marianne Ifversen.

Her er link til pressemeddelelse fra Great Ormond Street Children Hospital, hvor du bl.a. kan se en video med Alyssa:

Great Ormond Street Hospital for Children

Kan blive en mulighed for danske patienter

Marianne Ifversen forklarer, at den eksisterende CAR-T-behandling, også den man bruger på Rigshospitalet, er rettet mod såkaldt B-celle-kræft. Det er bl.a. langt de fleste tilfælde af børneleukæmi, men altså ikke den leukæmi, som pigen Alyssa er ramt af.

Hun siger, at man på Rigshospitalet hvert år ser et par patienter med samme form for leukæmi som Alyssa. For nogle af disse patienter, kan det måske være en mulighed at komme med i det britiske forsøg.

- Næste gang vi får en patient med præcis denne form for leukæmi, og patienten er egnet til det, vil det være relevant at undersøge, om patienten kan være med i forsøget i London. På længere sigt kan forsøget måske føre til en helt ny behandling til denne gruppe af kræftpatienter, siger Marianne Ifversen.

På Rigshospitalet har man til dato givet CAR-T-behandling til i alt 12 patienter i alderen 1-25 år med forskellige former for fremskreden blodkræft. 11 patienter har fået lægemidlet Kymriah, og 1 har indtil videre indgået i et helt nyt forsøg med dansk producerede CAR-T-celler.

De første resultater er lovende, idet der i modsætning til kendt kræftbehandling med eksempelvis kemoterapi eller strålebehandling er bemærkelsesværdigt få bivirkninger.

Læs om akut leukæmi:

Akut leukæmi

Som Pac-man spiser ost

CAR-T står for ’chimeric antigen receptor T-cells’. Det er celler fra immunsystemet, som bliver ændret og designet til at dræbe kræftceller.

Den eksisterende CAR-T-behandling, som man eksempelvis bruger på Rigshospitalet, er rettet mod B-celle-kræft, især B-celle akut lymfatisk leukæmi (B-ALL), men også B-celle non hodgkins lymfom (B-NHL). På Rigshospitalet er der desuden også et forsøg med CAR-T-behandling af udvalgte patienter med myelomatose.

Ved B-celle kræftsygdom er der en såkaldt CD19-receptor på overfladen af immunsystemets B-celler. I den eksisterende CAR-T-behandling bliver disse celler spist som ost i et Pac-man-spil, og da vi godt kan leve uden dem, kan patienterne godt have brug for medicinsk behandling efterfølgende, men en stamcelletransplantation er ikke nødvendig.

I det britiske forsøg er CAR-T-cellerne kodet til at ramme en CD7-receptor. Den findes på alle T-celler – det vil sige man fjerner ikke kun kræftceller, men en livsvigtig del af immunsystemet.

Derfor bliver man i det britiske forsøg nødt til at få en stamcelletransplantation efter CAR T-behandlingen, fordi man skal have en helt ny knoglemarv.

Kilde: Overlæge Marianne Ifversen, Rigshospitalet

Genetisk saks

CRISPR-teknologien er populært sagt en slags genetisk saks, der kan bruges til at ændre DNA med meget stor præcision. CRISPR har forlængst revolutioneret måden, man forsker på i laboratoriet, men det er nyt, at teknikken også bruges i behandlingen af patienter.

I det britiske forsøg brugte forskerne teknikken til at foretage en række ændringer af raske T-celler fra en donor:

  • Ændring af donor-T-cellerne, så de ikke bliver angrebet af patientens eget immunsystem
  • Fjernelse af et 'mærke' på de modificerede T-celler betyder, at de ikke vil angribe hinanden, før de kan bruges som behandling
  • Fjernelse af et andet 'mærke' betyder, at cellerne ikke rammes af kemoterapi
  • Kodning af T-cellerne til at gå på jagt efter hvad som helst med CD7-mærket, hvilket vil ødelægge alle T-celler - inklusive de kræftsyge

Kilde: Great Ormond Street Hospital for Children

Nyt forsøg med danskproducerede CAR-T-celler

I 2022 indledte Rigshospitalet og Herlev/Gentofte Hospital et forsøg med behandling med dansk fremstillede CAR-T-celler. Forsøget skal vise, om de er lige så sikre og effektive som ventet, og kan bruges til patienter, der i dag ikke har et behandlingstilbud i Danmark.

Forsøget med de danskproducerede CAR-T-celler skal i første omgang inkludere fem patienter i alderen 18-60 år med blodkræft eller lymfeknudekræft. Hvis denne del af forsøget viser sig at være sikker og effektiv, inkluderes yderligere 15 patienter i alderen 1-70 år.

Hvis anden del af forsøget også viser sig at være succes for patienter i alderen 1-70 år, er planen at udvide produktionen til andre kræftformer og forhåbentlig også til andre sygdomme, hvor der i dag ikke er behandlingsmuligheder.

Kilde: Rigshospitalet

Læs mere om det nye forsøg på Rigshospitalet her (Rigshospitalets hjemmeside):

Rigshospitalet & Herlev/Gentofte Hospital starter forsøgsbehandling med egenudviklede CAR-T-celler