Gå til sygdomsliste

Kræftpatienters ret til behandling står ved magt

28-03-2020
Kræftens Bekæmpelse afviser et forslag om at tilsidesætte den lovfæstede behandlingsgaranti for kræftpatienter på grund af indsatsen mod corona. Regeringen og Sundhedsstyrelsen fastholder, at kræft og andre livstruende sygdomme fortsat skal behandles efter reglerne.
Jesper Fisker

Der er på nuværende tidspunkt intet grundlag for at slække på patienternes ret til hurtig behandling af kræft, siger Jesper Fisker.

- Vi er i en situation, hvor det ifølge myndighederne fortsat er muligt at overholde patienternes rettigheder til behandling for kræft og andre livstruende sygdomme, fastslår Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Han understreger, at regeringen og Sundhedsstyrelsen fastholder, at kræft og andre livstruende sygdomme fortsat skal behandles efter reglerne.

Der er ingen panik lige nu. Men hvis det skulle kommer der til, vil vi gerne tale med myndigheder om mulige ændringer.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Ingen panik
Jesper Fiskers udtalelse er en reaktion på et forslag fra Michael Borre, der er formand Danske Multidisciplinære Cancer Gruppe, som bl.a. i DR giver udtryk for, at det er nødvendigt at lempe patientrettighederne på kræftområdet, således at de lovfæstede behandlings- og udredningsgarantier kan overskrides og kræftbehandlinger udsættes.

Det forslag undrer Jesper Fisker.

- Med under 500 indlagte på grund af corona er der på nuværende tidspunkt intet grundlag for at slække på patienternes lovfæstede rettigheder. Det er fint, at kræftafdelingerne allerede nu forbereder sig på en mulig nødsituation, så de ikke behøver, at handle i panik, hvis det skulle gå galt.

- Men der er ingen panik lige nu. Men hvis det skulle kommer der til, vil vi gerne tale med myndigheder om mulige ændringer, siger Jesper Fisker.

Vi ved at hurtig behandling af kræft redder liv. Vi skal ikke slække på princippet om ’jo før jo bedre’ med mindre det er tvingende nødvendigt.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Hurtig behandling af kræft redder liv
Ifølge Jesper Fisker er det myndighederne, der har overblikket over situationen.

- Det, der sker nu, er jo at sundhedsvæsenet har omlagt sin kapacitet og lukket en del planlagt aktivitet for ikke livstruende sygdomme. Dels for at sikre behandlingen af corona. Og dels for også at sikre behandlingen af patienter med alvorlige og livstruende sygdomme som kræft. Det er vi tilfredse med, siger Jesper Fisker.

- Vi ved at hurtig behandling af kræft redder liv. Vi skal ikke slække på princippet om ’jo før jo bedre’ med mindre det er tvingende nødvendigt.

- Disse garantier blev indført på et tidspunkt, hvor Danmark lå langt bag efter de øvrige nordiske lande i kræftbehandlingen. Vi er ved at hale ind på dem. Og det skal vi ikke sætte over styr.

Vi hører om kræftpatienter, der må sidde alene uden pårørende, når de modtager alvorlige beskeder.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Kræftpatienter rammes også
Jesper Fisker understreger, at han har fuld forståelse for de ændringer, der allerede nu er fortaget inden for lovens rammer.

- Allerede nu har kræftafdelingerne omlagt ambulante kontroller til telefon og video. Vi hører om kræftpatienter, der må sidde alene uden pårørende, når de modtager alvorlige beskeder. Så det er jo ikke sådan, at kræftpatienter ikke rammes.

- Det er også vores oplevelse, at en del patienter allerede nu får udskudt kontroller eller opfølgende behandling. Det beror på en individuel vurdering af patienten og patientens sårbarhed for at blive smittet med corona. Og det må ikke handle om egentlig kræftbehandling.

Kræftpatienter skal ikke være i tvivl om, at de får den behandling, som et stort politisk flertal og skiftende regeringer bakker helt entydigt op.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Dybt bekymret
Jesper Fisker siger, at han er dybt bekymret for at drastiske udmeldinger så tidligt i coronakrisen, vil gøre kræftpatienter, der i forvejen er sårbare og udsatte, endnu mere usikre og bange.

- Kræftpatienter skal ikke være i tvivl om, at de får den behandling, som et stort politisk flertal og skiftende regeringer bakker helt entydigt op, siger Jesper Fisker.

Jesper Fisker tilføjer, at hvis coronakrisen skulle komme helt ud af kontrol, så er situationen en anden.

- Men det er jo slet ikke der, Danmark er. Og jeg håber ikke, at vi nogensinde kommer dertil, slutter Jesper Fisker.