Gå til sygdomsliste

Rapporter til fagfolk

Her kan du finde undersøgelser, analyser og videnskabelige artikler fra Kræftens Bekæmpelse. Du har mulighed for at søge på bestemte ord, på udvalgte områder og på særlige perioder.

Kortlægning af mønstre i utilsigtede hændelser hos kræftpatienter 2018-2021

04-07-2023
Denne kortlægning udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og Styrelsen for Patientsikkerhed kaster lys over 12.476 rapporterede utilsigtede hændelser fra 2018-2021. Den viser, at de hyppigst rapporterede fejl er medicineringsfejl og fejl i overlevering af information, dokumentation og ansvar.

Hvidbog og responsum: Social ulighed i Kræft i Danmark, 2. udgave

23-05-2023
Der er social ulighed i hele kræftforløbet i Danmark, det understreger denne 2. udgave af Kræftens Bekæmpelses Hvidbog ’Social Ulighed i Kræft i Danmark’. I et responsum (ekspert udtalelse) til hvidbogen peger Finn Diderichsen på, hvordan embedsmænd og politikere kan arbejde med at reducere denne ulighed.

Forskningsårsrapport 2022

20-03-2023
I Forskningsårsrapporten 2022 kan du læse om resultater og nystartede forskningsprojekter fra 2022. Der er eksempler fra både Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og fra den forskning, som Kræftens Bekæmpelse støtter på hospitaler og universiteter landet over.

Viden om kvalitet i multidisciplinære teamkonferencer - fokus på inddragelse af patienters synspunkter, præferencer og generelle livsforhold ved lungekræft

08-02-2023
Der er geografiske forskelle for afholdelse af multidisciplinære teamkonferencer for lungekræft, og patienternes synspunkter inddrages ikke systematisk. Kræftens Bekæmpelses temarapport om kvalitet i multidisciplinære teamkonferencer undersøger konferencedeltagernes oplevelser af inddragelse af patientens synspunkter, præferencer og generelle livsforhold ved lungekræft, samt deres forslag til kvalitetsmonitorering og opfølgning af konferencen.

Et PRO-indblik: Erfaringer med PRO-data i kvalitetsarbejdet på kræftområdet i Danmark

19-08-2022
forside til rapporten Et pro-indblik Denne rapport har fokus på, hvordan patientrapporterede oplysninger om patienternes egen helbredstilstand og livskvalitet (PRO-data) kan anvendes til kvalitetsudvikling af kræftpatientforløb.

Kræft i Danmark 2022

04-05-2022
Nye tal, der offentliggøres i rapporten ’Kræft i Danmark 2022’, viser stor social ulighed i kræftoverlevelsen. Rapporten påpeger også udfordringer i tidlig opsporing og diagnostik af kræft.

Danskernes viden om, holdninger til og adfærd omkring portionsstørrelser

28-04-2022
I denne rapport kortlægges voksne danskeres viden, holdninger og adfærd i forhold til overvægt og portionsstørrelser i 2021.

Evaluering af pilotprojekt om implementering af naturtræning i Odense Lokalforening i Kræftens Bekæmpelse

26-04-2022
Forside af rapport I denne rapport kan du læse evalueringen af pilotprojektet ’Naturtræning i Kræftens Bekæmpelse i Odense Lokalforening’. Foruden selve evalueringen indeholder rapporten også 11 anbefalinger, som vi anbefaler at man tager højde for, hvis man vil implementere naturtræning som motionskoncept i en lokalforening i Kræftens Bekæmpelse eller i en forening med tilsvarende organisering.

Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

20-04-2022
Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse har samarbejdet om denne analyse af utilsigtede hændelser med relation til dansk kræftbehandling.

Patientsikkerhed i kræftforløb

20-04-2022
Forside til rapporten Patientsikkerhed i kræftforløb I denne rapport analyserer patientsikkerheden i kræftforløb med udgangspunkt i den primære sundhedssektor og kræftpatienters rapporteringer af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), i perioden 1. september 2010 til 31. januar 2013.

Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet

08-04-2022
forside til rapporten Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet Patientklagenævnet og Kræftens Bekæmpelse har samarbejdet om denne analyse af kræftpatienters klager over forhold omfattet af Sundhedslovens. Arbejdet baserer sig på hændelser udledt af 1095 delafgørelser fra 439 klager fra kræftpatienter. Afgørelserne er fra perioden 2009 og 2010.

Kræftpatienters anmeldelse af skader til Patientforsikringen

07-04-2022
Denne rapport indeholder en analyse af anmeldelser og afgørelser i Patientforsikringens sager om kræftpatienters behandlingsforløb over en 10-årig periode fra 2000 til 2009.

Resultater pr. side

Viser 1-12 af 88

1 2 3 4 5