Gå til sygdomsliste

Rapporter til fagfolk

Her kan du finde undersøgelser, analyser og videnskabelige artikler fra Kræftens Bekæmpelse. Du har mulighed for at søge på bestemte ord, på udvalgte områder og på særlige perioder.

Viden om kvalitet i multidisciplinære teamkonferencer - fokus på inddragelse af patienters synspunkter, præferencer og generelle livsforhold ved lungekræft

08-02-2023
Der er geografiske forskelle for afholdelse af multidisciplinære teamkonferencer for lungekræft, og patienternes synspunkter inddrages ikke systematisk. Kræftens Bekæmpelses temarapport om kvalitet i multidisciplinære teamkonferencer undersøger konferencedeltagernes oplevelser af inddragelse af patientens synspunkter, præferencer og generelle livsforhold ved lungekræft, samt deres forslag til kvalitetsmonitorering og opfølgning af konferencen.

Et PRO-indblik: Erfaringer med PRO-data i kvalitetsarbejdet på kræftområdet i Danmark

19-08-2022
forside til rapporten Et pro-indblik Denne rapport har fokus på, hvordan patientrapporterede oplysninger om patienternes egen helbredstilstand og livskvalitet (PRO-data) kan anvendes til kvalitetsudvikling af kræftpatientforløb.

Kræft i Danmark 2022

04-05-2022
Nye tal, der offentliggøres i rapporten ’Kræft i Danmark 2022’, viser stor social ulighed i kræftoverlevelsen. Rapporten påpeger også udfordringer i tidlig opsporing og diagnostik af kræft.

Danskernes viden om, holdninger til og adfærd omkring portionsstørrelser

28-04-2022
I denne rapport kortlægges voksne danskeres viden, holdninger og adfærd i forhold til overvægt og portionsstørrelser i 2021.

Evaluering af pilotprojekt om implementering af naturtræning i Odense Lokalforening i Kræftens Bekæmpelse

26-04-2022
Forside af rapport I denne rapport kan du læse evalueringen af pilotprojektet ’Naturtræning i Kræftens Bekæmpelse i Odense Lokalforening’. Foruden selve evalueringen indeholder rapporten også 11 anbefalinger, som vi anbefaler at man tager højde for, hvis man vil implementere naturtræning som motionskoncept i en lokalforening i Kræftens Bekæmpelse eller i en forening med tilsvarende organisering.

Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

20-04-2022
Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse har samarbejdet om denne analyse af utilsigtede hændelser med relation til dansk kræftbehandling.

Patientsikkerhed i kræftforløb

20-04-2022
Forside til rapporten Patientsikkerhed i kræftforløb I denne rapport analyserer patientsikkerheden i kræftforløb med udgangspunkt i den primære sundhedssektor og kræftpatienters rapporteringer af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), i perioden 1. september 2010 til 31. januar 2013.

Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet

08-04-2022
forside til rapporten Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet Patientklagenævnet og Kræftens Bekæmpelse har samarbejdet om denne analyse af kræftpatienters klager over forhold omfattet af Sundhedslovens. Arbejdet baserer sig på hændelser udledt af 1095 delafgørelser fra 439 klager fra kræftpatienter. Afgørelserne er fra perioden 2009 og 2010.

Kræftpatienters anmeldelse af skader til Patientforsikringen

07-04-2022
Denne rapport indeholder en analyse af anmeldelser og afgørelser i Patientforsikringens sager om kræftpatienters behandlingsforløb over en 10-årig periode fra 2000 til 2009.

Evaluering af ’Stop HPV – bliv vaccineret’

04-04-2022
Denne pixi-rapport evaluerer informationsindsatsen ’Stop HPV – bliv vaccineret’. Rapporten beskriver indsatser og resultater af 5 års arbejde for at øge tilslutningen til HPV-vaccination i Danmark.

Kræftens Bekæmpelse forskningsårsrapport 2021

18-03-2022
kvindelig forsker afbilledet på forsiden af forskningsrapport 2021 Hvert år støtter Kræftens Bekæmpelse en lang række forskningsprojekter. Lige fra forskning i tarmbakterier til immunforsvarets rolle ved bugspytkirtelkræft. I vores nye forskningsårsrapport kan du læse meget mere om de fremskridt arbejdet førte med sig i 2021 – og som blandt andet har bidraget til, at flere kvinder med livmoderhalskræft overlever sygdommen.

Kvalitet i almen praksis - viden og værktøjer til at styrke kvaliteten af kræftforløb i almen praksis

21-12-2021
Forside af rapporten Kvalitet i almen praksis Rapporten afdækker almen praksis rolle i kræftpatienters forløb fra symptomer over behandling, opfølgning og/eller palliation, samt hvilke praksis der øger kvaliteten i kræftforløb i almen praksis. Rapporten er en videnssamling baseret på den tilgængelige videnskabelige litteratur og lokale erfaringer på praksisniveau eller regionalt niveau.’

Resultater pr. side

Viser 1-12 af 85

1 2 3 4 5