Gå til sygdomsliste

Rapporter til fagfolk

Her kan du finde undersøgelser, analyser og videnskabelige artikler fra Kræftens Bekæmpelse. Du har mulighed for at søge på bestemte ord, på udvalgte områder og på særlige perioder.

Danskernes solarievaner 2020

27-09-2021
Forside af rapport Denne rapport belyser 15-70-årige danskeres solarievaner i 2020 samt udviklingen i danskernes solarievaner fra 2008-2020. Kortlægningen er baseret på data fra 4.932 respondenter i alderen 15-70 år, og data er nationalt repræsentativt i forhold til køn, alder og landsdel (øst/vest).

Danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed 2021

26-08-2021
Forside af rapport Rapporten belyser danskernes viden om sammenhængen mellem overvægt og sygdom, holdninger til forskellige aspekter af overvægtsproblematikken, mad- og måltidsvaner, sundhedsadfærd og syn på egen vægt.

Unges opfattelse af markedsføringen på tobaksprodukter

21-06-2021
Designet på tobaksprodukterne er en central del af tobaksindustriens markedsføring. For at få indblik i unges opfattelse af den nuværende markedsføring på cigaret- og cigarillospakker og samtidig skabe forståelse for indførelsen af standardiserede tobakspakker, har Røgfri Fremtid gennemført en række fokusgruppeinterviews med unge i alderen 16-24 år.

Kræft i Danmark 2021

18-05-2021
Forsiden til Kræft i Danmark 2021 viser en mand der går med to børn i hænderne ned ad en grøn alle For andet år i træk samler Kræftens Bekæmpelse et overblik over kræftområdet i rapporten ”Kræft i Danmark”. Rapporten stiller skarpt på muligheder og udfordringer inden for kræftområdet og samler blandt andet viden om corona-pandemiens konsekvenser for kræftområdet.

Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft

08-03-2021
Den offentliggjorte viden om kvalitet i rehabiliterings- og palliative indsatser er meget begrænset. Det er problematisk, fordi kendskab til kvaliteten er essentiel for at identificere, hvor der er behov for at forbedre indsatserne. Kræftens Bekæmpelses temarapport om kvalitetsopfølgning i rehabiliterings – og palliative indsatser afdækker den nuværende dataopsamling og kvalitetsmonitorering og sætter fokus på, hvor opfølgningen kan forbedres.

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelser 2017-2020

11-02-2021
Alt for mange børn og unge begynder at ryge hver dag. Rygning er stærkt afhængighedsskabende og er dén forebyggelige faktor, der er skyld i flest tilfælde af kræft. I 2016 lancerede TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse partnerskabet Røgfri Fremtid. Partnerskabets mål er, at ingen børn og unge under 18 år ryger i år 2030, og at højest 5 pct. af voksne ryger i 2030. For at følge udviklingen i unges rygevaner og for at blive klogere på indsatser, som kan forebygge rygning blandt unge, har partnerskabet iværksat Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse.

Evaluering af e-kvit blandt borgere i København

13-01-2021
forside af rapport. En hånd med en mobil i, der viser appen. Mere end hver femte københavner, der bruger rygestop-appen e-kvit, bliver røgfri. Dermed er der lige så mange, der bliver røgfri den digitale vej, som på de tilsvarende fysiske rygestopkurser, men appen tiltrækker en anden målgruppe. Det viser en ny evaluering af e-kvit, som Kræftens Bekæmpelse har udført for Københavns Kommune.

Den lange vej til lægen: Hvad får danske mænd over 50 år til at gå til lægen? – En samling af kvalitative målgruppeindsigter

20-12-2020
Rapporten samler Kræftens Bekæmpelses kvalitative indsigter om hvilke forhold, der har betydning for, at danskere søger læge ved oplevelse af symptomer, der kan være tegn på kræft, med særligt fokus på mænd.

Viden om kvalitet i opsporing og diagnostik af kræft

17-12-2020
Den offentliggjorte viden om kvaliteten i det diagnostiske forløb er meget begrænset og fragmenteret. Imidlertid er denne del af forløbet af afgørende betydning for patienterne og for deres prognose. Kræftens Bekæmpelse har derfor udarbejdet en rapport med forslag til en bedre monitorering af kræftpatienters forløb inden diagnosen.

Afsluttende rapport: Sunde Skraldemænd 2 - Fokus på et langt og sundt (arbejds)liv

16-11-2020
Skraldemand på vej til skraldebilen med en skraldespand Rapporten viser erfaringer og resultater fra et treårigt udviklingsprojekt, hvis formål var at forebygge nedslidning, sygdom og for tidlig afgang fra arbejdsmarkedet blandt skraldemænd.

Derudover havde projektet til formål at sætte fokus på den sociale ulighed i sundhed, der især viser sig blandt grupper med hårdt fysisk arbejde.

Kvalitetsmonitorering i de kliniske kvalitetsdatabaser

12-10-2020
I Danmark opsamler i alt 29 kliniske kvalitetsdatabaser data om kræftpatienter, undersøger, hvorvidt fastsatte mål for kvalitet opnås og offentliggør hvert år rapporter om kvaliteten inden for behandlingen af specifikke kræftsygdomme.

I rapporten tages de kræftspecifikke kliniske kvalitetsdatabaser under lup.

Slutrapport for projekt Leg på streg

02-10-2020
Rapporten vurderer at fire ud af fem målsætninger er opnået for projektets afsluttende periode i 2018-2020.

Samlet set er det lykkes at fremtidssikre konceptet Leg på streg. På trods af de udfordringer, som er opstod grundet udbruddet af Covid-19 i Danmark, er det størstedels lykkes at sikre den optimale udbredelse af Leg på streg.

Resultater pr. side

Viser 13-24 af 85

1 2 3 4 5