Gå til sygdomsliste

Rapporter til fagfolk

Her kan du finde undersøgelser, analyser og videnskabelige artikler fra Kræftens Bekæmpelse. Du har mulighed for at søge på bestemte ord, på udvalgte områder og på særlige perioder.

Patientsikkerhed i kræftforløb

20-04-2022
Forside til rapporten Patientsikkerhed i kræftforløb I denne rapport analyserer patientsikkerheden i kræftforløb med udgangspunkt i den primære sundhedssektor og kræftpatienters rapporteringer af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), i perioden 1. september 2010 til 31. januar 2013.

Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet

08-04-2022
forside til rapporten Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet Patientklagenævnet og Kræftens Bekæmpelse har samarbejdet om denne analyse af kræftpatienters klager over forhold omfattet af Sundhedslovens. Arbejdet baserer sig på hændelser udledt af 1095 delafgørelser fra 439 klager fra kræftpatienter. Afgørelserne er fra perioden 2009 og 2010.

Kræftpatienters anmeldelse af skader til Patientforsikringen

07-04-2022
Denne rapport indeholder en analyse af anmeldelser og afgørelser i Patientforsikringens sager om kræftpatienters behandlingsforløb over en 10-årig periode fra 2000 til 2009.

Evaluering af ’Stop HPV – bliv vaccineret’

04-04-2022
Denne pixi-rapport evaluerer informationsindsatsen ’Stop HPV – bliv vaccineret’. Rapporten beskriver indsatser og resultater af 5 års arbejde for at øge tilslutningen til HPV-vaccination i Danmark.

Kræftens Bekæmpelse forskningsårsrapport 2021

18-03-2022
kvindelig forsker afbilledet på forsiden af forskningsrapport 2021 Hvert år støtter Kræftens Bekæmpelse en lang række forskningsprojekter. Lige fra forskning i tarmbakterier til immunforsvarets rolle ved bugspytkirtelkræft. I vores nye forskningsårsrapport kan du læse meget mere om de fremskridt arbejdet førte med sig i 2021 – og som blandt andet har bidraget til, at flere kvinder med livmoderhalskræft overlever sygdommen.

Kvalitet i almen praksis - viden og værktøjer til at styrke kvaliteten af kræftforløb i almen praksis

21-12-2021
Forside af rapporten Kvalitet i almen praksis Rapporten afdækker almen praksis rolle i kræftpatienters forløb fra symptomer over behandling, opfølgning og/eller palliation, samt hvilke praksis der øger kvaliteten i kræftforløb i almen praksis. Rapporten er en videnssamling baseret på den tilgængelige videnskabelige litteratur og lokale erfaringer på praksisniveau eller regionalt niveau.’

Danskernes solarievaner 2020

27-09-2021
Forside af rapport Denne rapport belyser 15-70-årige danskeres solarievaner i 2020 samt udviklingen i danskernes solarievaner fra 2008-2020. Kortlægningen er baseret på data fra 4.932 respondenter i alderen 15-70 år, og data er nationalt repræsentativt i forhold til køn, alder og landsdel (øst/vest).

Danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed 2021

26-08-2021
Forside af rapport Rapporten belyser danskernes viden om sammenhængen mellem overvægt og sygdom, holdninger til forskellige aspekter af overvægtsproblematikken, mad- og måltidsvaner, sundhedsadfærd og syn på egen vægt.

Unges opfattelse af markedsføringen på tobaksprodukter

21-06-2021
Designet på tobaksprodukterne er en central del af tobaksindustriens markedsføring. For at få indblik i unges opfattelse af den nuværende markedsføring på cigaret- og cigarillospakker og samtidig skabe forståelse for indførelsen af standardiserede tobakspakker, har Røgfri Fremtid gennemført en række fokusgruppeinterviews med unge i alderen 16-24 år.

Kræft i Danmark 2021

18-05-2021
Forsiden til Kræft i Danmark 2021 viser en mand der går med to børn i hænderne ned ad en grøn alle For andet år i træk samler Kræftens Bekæmpelse et overblik over kræftområdet i rapporten ”Kræft i Danmark”. Rapporten stiller skarpt på muligheder og udfordringer inden for kræftområdet og samler blandt andet viden om corona-pandemiens konsekvenser for kræftområdet.

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelser 2017-2020

11-02-2021
Alt for mange børn og unge begynder at ryge hver dag. Rygning er stærkt afhængighedsskabende og er dén forebyggelige faktor, der er skyld i flest tilfælde af kræft. I 2016 lancerede TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse partnerskabet Røgfri Fremtid. Partnerskabets mål er, at ingen børn og unge under 18 år ryger i år 2030, og at højest 5 pct. af voksne ryger i 2030. For at følge udviklingen i unges rygevaner og for at blive klogere på indsatser, som kan forebygge rygning blandt unge, har partnerskabet iværksat Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse.

Evaluering af e-kvit blandt borgere i København

13-01-2021
forside af rapport. En hånd med en mobil i, der viser appen. Mere end hver femte københavner, der bruger rygestop-appen e-kvit, bliver røgfri. Dermed er der lige så mange, der bliver røgfri den digitale vej, som på de tilsvarende fysiske rygestopkurser, men appen tiltrækker en anden målgruppe. Det viser en ny evaluering af e-kvit, som Kræftens Bekæmpelse har udført for Københavns Kommune.

Resultater pr. side

Viser 13-24 af 90

1 2 3 4 5