Gå til sygdomsliste

Afsluttende rapport: Sunde Skraldemænd 2 - Fokus på et langt og sundt (arbejds)liv

16-11-2020
Rapporten viser erfaringer og resultater fra et treårigt udviklingsprojekt, hvis formål var at forebygge nedslidning, sygdom og for tidlig afgang fra arbejdsmarkedet blandt skraldemænd.

Derudover havde projektet til formål at sætte fokus på den sociale ulighed i sundhed, der især viser sig blandt grupper med hårdt fysisk arbejde.
Skraldebil

Den øgede forekomst af nedslidning, sygdom og tidlig afgang fra arbejdsmarkedet blandt skraldemænd er konsekvensen af en uheldig kombination af nedslidende fysisk og mentalt arbejdsmiljø og usund livsstil.

Tre indsatsområder

I undersøgelsen blev der iværksat tiltag på tre områder:

  1. Livsstil: Morgenmad, træning, sundhedsoplæg og rygestop
  2. Fysisk arbejdsmiljø: Krav om at overholde arbejdsmiljøregler og bruge hjælpemidler, 1-holdsdrift, hygiejne
  3. Arbejdsmiljøledelse: Kompetenceudvikling i arbejdsmiljøledelse for ledelse og tillidsvalgte


Resultater

Deltagerne fik større styrke og bevægelighed, bedre kondition og rapporterede om bedre trivsel og færre smerter. Flere efterlevede arbejdsmiljøregler, anvendte hjælpemidler og holdt et normalt arbejdstempo. Arbejdstilfredsheden og trivslen blev desuden forbedret. Til gengæld oplevede deltagerne sig mere udsat for trafikstress.

Det var et projekt, hvor det var svært at skabe motivation og engagement hos ledelsen og tillidsrepræsentanter. I flere faser var der stor modstand mod projektet hos ledelsen, tillidsrepræsentanter og fra kollegaer, som ikke deltog i projektet.

Projekt Sunde Skraldemænd 2 var et samarbejde mellem Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning, 3F og Kræftens Bekæmpelse.

Læs rapporten:

Sunde Skraldemænd 2 - Fokus på et langt og sundt (arbejds)liv