Gå til sygdomsliste

Børn som pårørende på hospitaler – praksis, udfordringer og behov

01-01-2009
Hvert år oplever cirka 40.000 børn, at en forælder bliver indlagt med en kritisk sygdom. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvilke udfordringer det sundhedsfaglige personale oplever i mødet med børn som pårørende. Undersøgelsen viser, at der er et arbejde at gøre psykologisk, socialt og hvad angår hospitalernes fysiske rammer.
Dreng er alene på legeplads

Børn med syge forældre lever en utryg tilværelse
Hvert år oplever cirka 40.000 børn i alderen 0-18 år, at deres mor eller far bliver indlagt med en kritisk sygdom, der er så alvorlig, at forælderen er indlagt over flere dage eller flere gange. Disse børn lever i kortere eller længere tid en utryg tilværelse.

På den baggrund har Kræftens Bekæmpelse undersøgt, dels hvordan sundhedspersonale møder børn, når deres forældre er indlagt med alvorlig sygdom, dels hvilke dilemmaer og problemer sundhedspersonalet oplever i den forbindelse. 

Børn som pårørende på hospitaler – praksis, udfordringer og behov

I denne rapport fra 2009 beskriver Kræftens Bekæmpelse de udfordringer og behov, som det sundhedsfaglige personale oplever i mødet med børn som pårørende. 

I undersøgelsen er børn overordnet defineret som hjemmeboende – altså børn, der ud over at være følelsesmæssigt knyttet til deres forældre også er praktisk afhængige af dem på tidspunktet for forælderens indlæggelse og eventuelle dødsfald.

Børn som pårørende på hospitaler – praksis, udfordringer og behov

Plads til forbedringer i indsatsen over for børn som pårørende
Rapporten viser, at der er interesse for børn som pårørende på hospitaler, men også at der et arbejde at gøre både psykologisk, socialt og hvad angår hospitalernes fysiske rammer.

Jeg synes jo, at vi mangler en overordnet aftale om, hvad gør vi i vores afdeling med børn, for vi har slet ikke noget på skrift liggende.

Sygeplejerske

Sundhedspersonalets måder at møde børn som pårørende på
De indlagte patienters børn var ikke synlige på afdelingen i særlig høj grad, hverken fysisk eller mentalt.

Årsagerne hertil var, at 1) de fysiske rammer indbød ikke til børnenes tilstedeværelse, at 2) nogle forældre ønskede at skåne deres børn for at se dem meget syge og at 3) personalet og forældrenes opmærksomhed kredsede i højere grad om patientens sygdom og behandling.

Sundhedspersonalets udfordringer i mødet med børn som pårørende
Sundhedspersonalet blev ofte følelsesmæssigt berørt af de alvorligt syge patienter og deres børns situation. Når deres samtaleredskaber og vidensniveau kom til kort, tog de i højere grad arbejdet ”med hjem” og undlod at gå i dialog med patientens familie om det, der var svært.

Når det drejer sig om voksne pårørende, så er der nedsat en pårørendegruppe, lavet pjecer og indrettet et pårørenderum – til lige at få et pusterum. Det kunne være rart, hvis vi havde noget lignende for børn.

Sygeplejerske

Sundhedspersonalet syntes, de vidste for lidt om børns reaktioner på sygdom og død om, hvordan de skulle informere og tale med børnene, og hvilken grad af inddragelse, der var hensigtsmæssig. Sundhedspersonalet anså denne viden for vigtig for at kunne støtte forældrene i at støtte deres børn og at kunne støtte børnene direkte.

Sundhedspersonalets behov for at kunne gøre mere for børnene
Retningslinjer, procedurer, henvisningsmuligheder og informationspjecer er faktorer, som støtter sundhedspersonalet i at møde børn som pårørende. Disse tiltag kunne dog ikke stå alene. Sundhedspersonalet havde brug for løbende supervision og samarbejde med andre faggrupper for at kunne sikre familierne psykologisk og juridisk støtte.

Om undersøgelsen
Rapporten er baseret på feltarbejde på tre hospitalsafdelinger, interviews med sundhedspersonale og indlagte patienter, og et interview med et panel af 12 erfarne fagpersoner med kendskab til problematikker, der vedrører børn som pårørende til alvorligt syge.

Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området.

OmSorg

Børn og unge som pårørende

Rapporter om børn og unge