Gå til sygdomsliste

Et indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20’erne ─ en kvalitativ undersøgelse

28-11-2019
Unge i starten af 20’erne har i en årrække været overset i tobaksforebyggelsen til trods for, at næsten hver tredje i denne aldersgruppe ryger dagligt eller lejlighedsvist. Der mangler viden om hvorfor så mange i denne aldersgruppe ryger.

32 pct. af de 20-24-årige ryger dagligt eller lejlighedsvist

En overset aldersgruppe

32 pct. af de 20-24-årige ryger dagligt eller lejlighedsvist, hvilket er markant højere end blandt 16-19-årige (24 pct.) Det tyder på, at rygestart ikke er forbeholdt teenageårene, men at nogle unge begynder at ryge i starten af 20’erne.

Det er velkendt, at en lang række faktorer øger risikoen for, at børn og unge begynder at ryge. Der mangler dog forklaringer på, hvorfor rygning er mere udbredt blandt unge i starten af 20’erne end blandt unge i slutningen af teenageårene. Spørgsmålet er derfor, om der er nogle særlige forhold eller livsomstændigheder på spil i denne aldersgruppe, som øger deres risiko for at begynde at ryge eller genoptage rygning.

Faktorer der påvirker rygevaner

Klik på figuren, for at se den i stor størrelse.

Klik på billedet for at downloade rapporten

Klik på billedet for at downloade rapporten

Hvorfor?

Med denne rapport ønsker Kræftens Bekæmpelse at give et indblik i, hvorfor unge i starten af 20’erne begynder at ryge eller går fra at ryge lejlighedsvist til at ryge dagligt. Rapporten er baseret på 19 kvalitative semistrukturerede interviews med unge i alderen 20-26 år. Vi håber, at rapporten kan inspirere beslutningstagere og fagfolk til at indtænke denne målgruppe i fremtidige tobaksforebyggende tiltag.

Indsigter fra rapporten

Rygning blandt unge i 20’erne er ikke et bevidst og velovervejet valg. Der er mange forskellige årsager til, at de er startet med at ryge eller er gået fra at ryge lejlighedsvist til dagligt. Der er langt fra tale om en homogen gruppe, hvad dette angår.

Denne rapport viser, at selv om man er blevet myndig og flyttet hjemmefra, så er man stadig let påvirkelig i forhold til de normer, rammer og regler, som er gældende, hvor man færdes, uanset om det er på højskolen, den videregående uddannelse, arbejdspladsen eller i kultur- og nattelivet. Rapporten viser også, at der er større risiko for, at man som ung undervurderer risikoen ved at ryge, hvis farven på tobakspakken eller smagsstoffer i tobakken giver indtryk af en mild og mindre skadelig cigaret.

Rapporten viser endvidere, at livet i starten af 20’erne er præget af en række livsforhold, som øger risikoen for rygestart og optrapning af rygning.

Citater fra rapporten - et lille udpluk

 • “Jeg blev nok først rigtig fast ryger, da jeg startede på højskolen. […] Mellem hver frokost og hver time eller sådan noget, så gik folk altid ud og røg.”
  LOUISE, 24 ÅR
   

 • “Da jeg ramte et sted mellem 19- og 20-agtigt, så var der ligesom en idé om, at ‘Whatever, hvem er det jeg ikke ryger for?’ Og ja, så da jeg ligesom flyttede hjemmefra. En ting var, at så var der bare frit slag, men også, hvis det er den her, jeg gerne vil være lige nu, hende der ryger, så er jeg det, og det er fint.”
  SIMONE, 24 ÅR
   

 • “På den arbejdsplads, jeg var på, der havde man pause en gang i timen, og så var man nede og ryge. Og det var bare noget, man gjorde. […] Jeg tror også, at det er derfor, at jeg på et eller andet plan er blevet mere afhængig.”
  LINE, 24 ÅR
   

 • “Når alle andre sidder og ryger, og man er den eneste, der ikke ryger, kan det være fristende at tage en halv smøg, fordi så skiller man sig ikke ud. […] Altså, det miljø jeg er i i dag, og det miljø jeg kom ind i, da jeg flyttede eller sådan, efter at jeg blev student, der havde jeg ikke lyst til at skille mig ud […]. Det er nok i virkeligheden meget af det samme, der også gjorde sig gældende på gymnasiet […] Nogle gange kan det godt bare føles som om, at det at ryge, det er bare det vi gør i den her gruppe. […] og så er det bare sådan, det er.”
  EMIL, 26 ÅR
   

 • “Cigaretten er den ene ting, jeg gør, som jeg ikke burde gøre i mit ellers meget sådan pligtopfyldende og velorganiserede liv.”
  SOFIE, 24 ÅR
   

 • “Jeg ryger Camel, blå Camel eller Camel Activate […] Jeg har altid syntes, at det var meget hyggeligt med kamelen. Jeg tror også, at det er derfor, at jeg begyndte at ryge dem i første omgang. Jeg syntes, det var meget hyggeligt, at der er en kamel på, fremfor alle de andre pakker.”
  MAGNUS, 24 ÅR
   

 • “Jeg har tit tænkt over, hvad det er, der gør, at jeg altid køber det samme. […] På en eller anden måde ender man med at identificere sig med det mærke […] Marlboro, på en eller anden måde passer de til mig.” 
  AMALIE, 24 ÅR