Gå til sygdomsliste

Evaluering af e-kvit blandt borgere i København

13-01-2021
Mere end hver femte københavner, der bruger rygestop-appen e-kvit, bliver røgfri. Dermed er der lige så mange, der bliver røgfri den digitale vej, som på de tilsvarende fysiske rygestopkurser, men appen tiltrækker en anden målgruppe. Det viser en ny evaluering af e-kvit, som Kræftens Bekæmpelse har udført for Københavns Kommune.
forside af rapport. En hånd med en mobil i, der viser appen.

E-kvit er en gratis app til rygestop

Et stigende antal københavnere anvender appen e-kvit i deres rygestopforsøg. En evaluering foretaget af Kræftens Bekæmpelse peger på, at appen hjælper mere end hver femte af brugerne fra København med at blive røgfri. Dermed er e-kvit et cost-effektivt redskab hen imod røgfrihed for københavnerne.

E-kvit som redskab til rygestop

I Danmark ryger 23 pct. af befolkningen dagligt eller lejlighedsvist. For borgere, der er bosat i København, er tallet dog større - her ryger hele 28 pct. dagligt eller lejlighedsvist. Mens andelen af rygere i de seneste år er stagneret, er der sket en betydelig fremgang i antallet af personer, der ønsker hjælp til rygestop via e-kvit. E-kvit er en gratis app, som hjælper den enkelte bruger i alle faser af et rygestop via skræddersyet kommunikation ud fra brugerens individuelle behov.

Evalueringens formål

Denne evaluering har til formål at undersøge, hvor stor en andel af de københavnske brugere af e-kvit, der har succes med at gennemføre et rygestop. I evalueringen undersøges ligeledes, hvilke borgere i København, der finder tilbuddet attraktivt, hvor ofte programmet anvendes samt hvilke grupper, der har de højeste rygestoprater. I evalueringen indgår de 2.787 borgere fra Københavns Kommune, der i 2019 har tilmeldt sig e-kvit.

Opgørelse af rygestoprater

I evalueringen udregnes forskellige mål for brugernes rygestoprate 1, 3 og 6 måneder efter den dag, hvor de stoppede med at ryge. Der udregnes rygestoprater for tre grupper af brugere: én for alle brugerne på e-kvit, én for alle dem, der modtog hele evalueringen og én for den tredjedel af brugerne, som valgte at besvare evalueringen. Der udregnes rygestoprater for den gruppe, som svarede på evalueringen og derudover udregnes konservative rygestoprater, hvor det antages, at de brugere, som ikke har besvaret evalueringen stadig ryger.

E-kvit – et populært og hyppigt anvendt tilbud

Blandt brugerne fra Københavns Kommune, er aktiviteten i appen høj, og de fleste anvender e-kvit mere end 10 gange i løbet af deres rygestop. Under 4 pct. af brugerne har slettet deres profil på appen efter et halvt år. Omkring en tredjedel skifter stopdato undervejs, og må forventes at være faldet i, men forbliver alligevel i appen, blot med en ny stopdato, og et fortsat mål om at blive røgfri. 

En stor andel af brugerne er røgfri efter et halvt år

En tredjedel af brugerne svarede på evalueringen efter 6 måneder. Blandt dem angiver 40 pct., at de har haft succes med at kvitte cigaretterne, og ikke har røget i de foregående seks måneder. Blandt de deltagere, der modtog hele evalueringen, og ikke blev selekteret fra, hvis de f.eks. ændrede stopdato eller blev forhindret af anden grund, er rygestopraten på 23 pct. Denne gruppe er repræsentativ for alle tilmeldte på e-kvit på faktorerne; køn, alder, uddannelse og antal cigaretter. I det mest konservative skøn antages det, at alle, der ikke svarer på evalueringen, uanset årsag, stadig ryger. I denne beregning ligger rygestopraten på 12 pct. efter 6 måneder.

Rygestopraten varierer mellem forskellige grupper af brugere

Rygestopraten er højest blandt de brugere, der er over 34 år, som har en mellemlang eller lang uddannelse, er storrygere eller brugere, der har anvendt e-kvit mere end 10 gange i løbet af deres rygestop.

Læs rapporten her: 

RYGESTOP MED DIGITAL HJÆLP - Evaluering af e-kvit blandt borgere fra Københavns Kommune