Gå til sygdomsliste

Den lange vej til lægen: Hvad får danske mænd over 50 år til at gå til lægen? – En samling af kvalitative målgruppeindsigter

20-12-2020
Rapporten samler Kræftens Bekæmpelses kvalitative indsigter om hvilke forhold, der har betydning for, at danskere søger læge ved oplevelse af symptomer, der kan være tegn på kræft, med særligt fokus på mænd.

Jo tidligere en kræftsygdom opdages, jo bedre er muligheden for at overleve, få en mere skånsom behandling og opleve færre senfølger. Da 8 ud af 10 kræfttilfælde opdages på baggrund af symptomer og henvendelse til egen læge har Kræftens Bekæmpelse gennem en årrække – og senest i regi af indsatsen ’De 7 tegn’ – arbejdet for at mindske tiden fra første symptom til lægesøgning ved at minde danskere over 50 år om at gå til lægen, når de oplever symptomer, der kan være tegn på kræft.

Klik for at downloade rapporten

For at blive klogere på årsagerne til at udskyde lægesøgning har Kræftens Bekæmpelse indsamlet en lang række indsigter om danske mænd og kvinders lægesøgningsadfærd i både kvantitative og kvalitative undersøgelser. Denne rapport samler viden og indsigter vi i Kræftens Bekæmpelse har tilegnet os gennem flere år gennem kvalitative undersøgelser. Indsigterne fra de kvalitative undersøgelser uddyber og underbygger den eksisterende viden på området fra litteraturen. Rapporten har særligt fokus på mænd, da mænd blandt andet kender symptomer på kræft dårligere end kvinder, gør mindre brug af sundhedsydelser herunder egen læge og har en lavere kræftoverlevelse end kvinder. 

Rapportens formål er at bidrage til en forståelse af særligt mænds bevæggrunde for udskydelse af lægesøgning samt inspirere til, hvordan udvikling af nye kampagneindsatser bedst målrettes for at sikre tidlig lægesøgning blandt særligt mænd over 50 år ved oplevelser af symptomer, der kan skyldes kræft.

Indsigter fra rapporten

Lægesøgningsadfærd, det vil sige hvornår man kontakter sin læge med oplevelse af tegn på sygdom, er en kompleks, multifaktoriel og kontekstafhængig størrelse. Det afhænger af den enkeltes livssituation, og mange forhold har betydning for, hvor hurtigt man søger læge, når man oplever et symptom, der kan være tegn på alvorlig sygdom. En forudsætning for at kunne reagere på oplevede symptomer er, at man ved, hvad man bør reagere på. Den enkeltes egen oplevelse og anerkendelse af symptomet har også betydning. 

Rapporten viser blandt andet, at mange, særligt mænd over 50 år, opfatter sig selv som værende i ”reparationsalderen”. De oplever derfor ikke eventuelle symptomer som tegn på sygdom, der bør undersøges af en læge, men tilskriver symptomer og skavanker alderen og udskyder derfor lægesøgning. Mange ser tiden an, og først når symptomet påvirker dagligdagen og daglige gøremål betydeligt, opfattes lægesøgning som nødvendigt. Bekymring for om man er syg har også betydning for, hvor hurtigt man søger læge med symptomer. For nogen er bekymringen en motivationsfaktor, mens den for andre er med til at udskyde lægebesøget, fordi man ikke ønsker at blive konfronteret med eventuel sygdom. Derudover spiller det sociale netværk en væsentlig rolle. I mange tilfælde er det ægtefæller, der får mændene afsted til lægen. Det at dele sine oplevede symptomer med sine nærmeste kan medvirke til at afkorte tiden fra første oplevede symptom til lægesøgning, fordi især mænd i høj grad drives af andres omsorg, når det kommer til sundhed og sygdom.

Om undersøgelsen

Rapporten bygger på kvalitative undersøgelser i form af fokusgruppeinterview og enkeltinterview, der er gennemført i årene 2014 til 2019. Rapporten er en del af indsatsen De 7 tegn, der med støtte fra Knæk Cancer gennem en årrække har arbejdet for, at danskere skal søge læge i tide ved oplevelse af symptomer, der kan være tegn på kræft eller anden alvorlig sygdom, for at flere kræfttilfælde skal opdages tidligt. 

Download hele rapporten her:

Den lange vej til lægen: Hvad får danske mænd over 50 år til at gå til lægen? (pdf)

Øvrige publikationer er:

Symptomkendskab og lægesøgning – en kortlægning af danskernes viden, holdning og adfærd