Gå til sygdomsliste

Implementing shared decision making in Denmark: First steps and future focus areas

19-05-2017
Kræftens Bekæmpelse har sammen med en række andre aktører lavet en statusartikel over fælles beslutningstagning i dansk kontekst. I Danmark er udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer til understøttelse af fælles beslutningstagning så småt påbegyndt.

Fælles beslutningstagning skal sikre individuel involvering
Såvel politisk som fagligt er der enighed om, at fælles beslutningstagning er en vigtig metode til relevant inddragelse af patienten i behandlingsvalg. Det skyldes især en erkendelse af, at patienten kan bidrage både individuelt og kollektivt til højnelse af kvaliteten og effekten af behandlingen.

Samtidig er fælles beslutningstagning et vigtigt middel til at imødegå nogle af fremtidens udfordringer, herunder at sundhedsvæsenet er under pres fra stigende medicin- og andre behandlingsudgifter og kapacitetsudfordringer. Derfor skal vi udnytte det store potentiale, der ligger i inddragelse af patienter i egen behandling.

Implementing shared decision making in Denmark: First steps and future focus areas

Kræftens Bekæmpelse har sammen med Center for Fælles Beslutningstagning og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet lavet en statusartikel over fælles beslutningstagning i Danmark. Artiklen er bragt i tidsskriftet "Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen".

Implementing shared decision making in Denmark: First steps and future focus areas

Hvad er fælles beslutningstagning?

Fælles beslutningstagning handler om, at sundhedsfaglig og patient og eventuelt pårørende samarbejder om at træffe beslutning om undersøgelser, behandling og pleje på baggrund faglig evidens og patientens viden og præferencer. I Danmark eksisterer der endnu ikke én anerkendt definition af fælles beslutningstagning og tilhørende praksis til forskel fra for eksempel UK og Norge, hvor fælles beslutningstagning er integreret i Sundhedsloven i relation til patienters retsstilling vedrørende informeret samtykke.

Udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer så småt påbegyndt i Danmark
Beslutningsstøtteværktøjer er konkrete redskaber, der giver patient og sundhedspersonale et bedre grundlag for at drøfte og træffe det bedst mulige individuelle behandlingsvalg for patienten. I Danmark er udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer til understøttelse af fælles beslutningstagning så småt påbegyndt.

Regeringen har som del af finansloven for 2016 afsat 40 millioner kroner over to år til udvikling af beslutningsstøtteværktøjer til fælles beslutningstagning mellem borger/patienter og sundhedspersoner.

I udmøntningsaftale om Kræftplan IV er der afsat 22 millioner kroner til at udvikle og implementere nye og eksisterende beslutningsstøtteværktøjer til gavn for kræftpatienter. Frem til 2020 får regionerne til opgave at forestå implementering og national udrulning af udvalgte kræftspecifikke værktøjer.

Herunder kan du læse om udviklingen af de tre nationale beslutningsstøtteværktøjer i forbindelse med udmøntning af Kræftplan IV.

Nye digitale værktøjer skal hjælpe kræftpatienter med at træffe de svære beslutninger