Gå til sygdomsliste

Kræftpatienters sikkerhed i sundhedsvæsenet efter kræftbehandling

02-06-2014
Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvilke risici kræftramte udsættes for efter selve kræftbehandlingen. Analysen har fokus på overgangshændelser og viser konsekvenser, der følger af ansvarsskift og manglende deling af informationer om patienten på tværs af afdelinger, sygehuse, institutioner og sektorer.
Hænder

Mangel om på viden om patientsikkerhed efter kræftbehandling

Kræftpatienter gennemgår ofte lange, komplicerede forløb med involvering af mange sundhedspersoner både under og efter behandling. Tidligere undersøgelser af patientsikkerhed har i høj grad fokuseret på patientsikkerheden under udredning og behandling, hvorimod viden om patientsikkerhed i tiden efter kræftbehandling er begrænset. Denne analyse er den første af sin slags, der specifikt ser på patientsikkerheden efter selve behandlingen.  

Kræftpatienters sikkerhed i sundhedsvæsenet efter kræftbehandling

Kræftens Bekæmpelse har i 2014 lavet en analyse af utilsigtede hændelser rapporteret til Dansk Patientsikkerheds-database. Analysen belyser patientsikkerhedsproblemer blandt kræftramte efter kræftbehandling på sygehus med et særligt fokus på overgangshændelser.

Rapporten giver viden om antal og typer af utilsigtede hændelser, problemstillinger i de forskellige typer af ydelser, der følger efter kræftbehandling samt konsekvenserne heraf.

Kræftpatienters sikkerhed i sundhedsvæsenet efter kræftbehandling

Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser er begivenheder, der:

 • Forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed (diagnostik, pleje og behandling)
 • Ikke skyldes patientens sygdom
 • Er skadevoldende – faktuelt eller potentielt

Utilsigtede hændelser kan ikke undgås fuldstændigt, men det er vurderet, at op mod halvdelen kan forebygges.

Behov for at forbedre patientsikkerheden efter kræftbehandling

Analysen viser, at der i høj grad er brug for at forbedre patientsikkerheden efter kræftbehandling. Især tre temaer kalder på opmærksomhed og handling.

Væsentlige resultater

Forbedring af overgange mellem sundhedspersoner og organisationer

 • Halvdelen af de rapporterede utilsigtede hændelser er i analysen identificeret som overgangshændelser
 • Patientsikkerhedsproblemerne i overgangshændelserne skyldes primært uhensigtsmæssige administrative processer, dårlig kommunikation eller uklart ansvar for patienten
 • Analysen viser, at der er brug for redskaber, der kan understøtte planlægning, ansvarstagning og videndeling efter selve kræftbehandlingen

Undgå unødig forsinkelse

 • Analysen viser, at hver femte hændelse efter kræftbehandling resulterer i væsentlig forsinkelse
 • Forsinkelsen er ofte en konsekvens af en fragmenteret og ukoordineret indsats fra sundhedsvæsenets side, enten mellem sundhedsprofessionelle, teams, afsnit, afdelinger eller mellem hospitaler og sektorer
 • Hændelser der kan synes at være "banale hændelser", såsom forlagte journalnotater, glemte henvisninger, forsinkede prøvesvar eller manglende dokumentation kan have betydelige konsekvenser. 

Fokus på at styrke patientsikkerheden i den palliative indsats

 • Analysen viser, at hver tredje utilsigtede hændelse omhandler den palliative indsats
 • Størstedelen af hændelserne vedrører kræftpatienter med kort levetid tilbage og vedrører den fysiske smertelindring, herunder medicinering i form af enten utilstrækkelig smertelindring eller overdoseringer
 • Ofte sker hændelserne på grund af manglende samarbejde mellem dem, der er involveret i smertebehandlingen
 • Analysen viser desuden, at der er brug for fokus på palliativ strålebehandling, da der sker mange utilsigtede hændelser i relation hertil

Fokus på rapportering og læring

Rapporten identificerer desuden en række forhold, der kan forbedre rapporteringen og ikke mindst læringen fra de utilsigtede hændelser. 

Om undersøgelsen

Analysen er baseret på 724 kræftrelaterede utilsigtede hændelser, som er rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase i perioden 1. september 2010 til 31. januar 2013.