Gå til sygdomsliste

Kvalitetsmonitorering i de kliniske kvalitetsdatabaser

12-10-2020
I Danmark opsamler i alt 29 kliniske kvalitetsdatabaser data om kræftpatienter, undersøger, hvorvidt fastsatte mål for kvalitet opnås og offentliggør hvert år rapporter om kvaliteten inden for behandlingen af specifikke kræftsygdomme.

I rapporten tages de kræftspecifikke kliniske kvalitetsdatabaser under lup.

Kvaliteten af de sundhedsfaglige indsatser på kræftområdet har afgørende betydning for patienternes overlevelse, livskvalitet, risiko for komplikationer, senfølger samt oplevelse af sygdomsforløbet. Det er derfor vigtigt at kunne følge kvaliteten i de sundhedsfaglige indsatser, og handle på de potentialer, der er for forbedringer. I Danmark opsamler i alt 29 kliniske kvalitetsdatabaser data om kræftpatienter, undersøger, hvorvidt fastsatte mål for kvalitet opnås og offentliggør hvert år rapporter om kvaliteten inden for behandlingen af specifikke kræftsygdomme.

Forsiden af rapporten

I rapporten tages de kræftspecifikke kliniske kvalitetsdatabaser under lup. Rapporten ser på, hvorvidt hele kræftpatientforløbet er omfattet af databaserne og deres kvalitetsvurderinger. Det vil sige fra patienten henvender sig med et eller flere symptomer, der kan føre til en kræftdiagnose, behandlingen og den efterfølgende opfølgning af kræftsygdommen, den fysiske, psykiske og sociale støtte, der gives til patienten til eventuel lindrende behandling. Desuden belyser rapporten, hvordan resultater formidles til offentligheden, og hvilke initiativer, der tænkes gennemført med henblik på udvikling af de kræftspecifikke kliniske kvalitetsdatabaser. 

Rapporten er den anden af en række rapporter, der belyser viden om kvalitet i hele kræftforløbet, og som udkommer i løbet af efteråret 2020. 

Læs rapporten:

Temarapport: Viden om kvalitet i kræftpatientforløb - Kvalitetsmonitorering i de kliniske kvalitetsdatabaser

Læs også:

Bedre data for bedre liv med kræft

Viden om kvalitet i opsporing og diagnostik om kræft

Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft