Gå til sygdomsliste

Diagnostisk pakkeforløb

Kræftens Bekæmpelse arbejder på at få indført hurtigere udredning af kræftpatienter. Her kan du finde viden om indgangen til diagnostisk pakkeforløb, relevante links til yderligere information og se en oversigt over de diagnostiske centre.

Sundhedsprofessionel undersøger prøver

Diagnostisk pakkeforløb

Sundhedsstyrelsen lancerede i 2012 det diagnostiske pakkeforløb, som blev revideret i 2022.

Diagnostisk pakkeforløb er udviklet til at udrede patienter med uspecifikke symptomer, der giver mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft, og til udredning af patienter med metastasesuspekte forandringer og metastaser uden kendt primær tumor.

Hvis der er uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, som kan være kræft, består forløbet af indledende undersøgelser hos den alment praktiserende læge og efterfølgende udredning i en udredningsenhed på sygehuset.

Hvis der er metastasesuspekte forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor, består forløbet af indledende undersøgelser på en sygehusafdeling og efterfølgende i en udredningsenhed på sygehuset.

Henvisningen til et pakkeforløb medfører ikke nødvendigvis en kræftdiagnose, eller at man opdager en anden alvorlig sygdom, men det giver lægen effektive og tilgængelige henvisningsmuligheder af patienter, hvor der er behov for at få en hurtigt afklaring på mistænkelige symptomer.

Analyse

Sundhedsdatastyrelsen lavede i 2019 en analyse, som viste, at i 12 procent af de diagnostiske pakkeforløb fik patienterne konstateret kræft, uden de tidligere havde haft det. Du kan læse analysen her:

Analyse: Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Information fra Sundhedsstyrelsen
Diagnostiske pakkeforløb

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du beskrivelser af de enkelte kræftpakker, information om indgangen til diagnostisk pakkeforløb og forskelligt informationsmateriale:

Kræftpakkeforløb

Indgang til diagnostisk pakkeforløb

Ved mistanke om alvorlig sygdom, der kunne være kræft, iværksætter den læge (i almen praksis, speciallægepraksis eller på en sygehusafdeling), der får mistanken, en indledende udredning, der skal være gennemført inden henvisning til den fortsatte udredning på sygehusniveau. 

Giver den indledende diagnostik begrundet mistanke om kræft, skal almen praksis henvise til de organspecifikke kræftpakker som for eksempel brystkræftpakken eller tarmkræftpakke:

Indgang til diagnostisk pakkeforløb for patienter med symptomer på metastasesuspekt forandring eller metastaser uden kendt primær tumor

Giver den indledende diagnostik ikke svar på patientens symptomer, og er der fortsat mistanke, skal almen praksis henvise til diagnostisk pakkeforløb:

Indgang til Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft

Lokal henvisningspraksis til diagnostisk pakkeforløb

Diagnostiske centre varetager udredningen

De diagnostiske centre i regionerne skal sikre patienterne hurtig adgang til billeddiagnostik og adgang til at blive udredt inden for alle relevante specialer, så man hurtigt kan stille en diagnose. 

Forløbstider for kræftpakkeforløb

På baggrund af data fra Sundhedsstyrelsen monitorerer Kræftens Bekæmpelse forløbstider for kræftpakkeforløb, herunder også de diagnostiske pakkeforløb:

Forløbstider for kræftpakkeforløb