Skip navigation

Arveanlæg eller arvemateriale

Kaldes også gener. De findes i alle kroppens celler i kromosomerne og bestemmer funktioner i cellerne. Kun gener, som sidder i kønscellerne, kan arves af næste generation.