Skip navigation

Gen

Et arveanlæg. En bestemt del af et kromosom, som koder for arvelig egenskab. Et kromosom består af dna.

Menneskets arvemateriale består af omkring 21.000 gener. Heri ligger al information om vores krop. Informationen i generne bestemmer, hvordan kroppens celler er opbygget. 

Den genetiske kode findes som en lang række gentagelser af fire bestemte kemiske forbindelser (adenin, guanin, thymin og cytosin). Forskelle i generne afgør menneskers forskellighed. 

En mutation er en forandring i et gen, som kan fremkalde sygdom.