Skip navigation

IARC

IARC er WHO's kræftforskningscenter (International Agency for Research on Cancer), som koordinerer og iværksætter internationalt samarbejde omkring afdækning af årsager til kræft.

IARC har vurderet over 1000 forskellige påvirkninger i relation til kræft, for eksempel tobak, alkohol og asbest. For hver påvirkning udpeger IARC en international gruppe af forskere, der er eksperter i det pågældende emne. Arbejdet tager næsten et år og afsluttes med et otte dages møde, hvor eksperter med forskellige specialer skal forsøge at nå til enighed om en konklusion, der alene er videnskabelig funderet.

IARC inddeler påvirkninger i fire kategorier baseret på kvaliteten af den samlede videnskabelige dokumentation fra undersøgelser a mennesker, dyr og celler:

  • Gruppe 1: Kræftfremkaldende for mennesker
  • Gruppe 2A: Sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker. Det betyder, at der er væsentlig dokumentation for en sammenhæng mellem påvirkning og risiko for kræft, men der er stadig en rest af videnskabelig tvivl.
  • Gruppe 2B: Muligvis kræftfremkaldende for mennesker
  • Gruppe 3: Mistanke om kan være kræftfremkaldende, men utilstrækkelig dokumentation til at afgøre kræftfremkalde virkning