Skip navigation

Multidisciplinært team

Behandlingen af nogle typer kræft sker i et tæt samarbejde mellem forskellige typer specialister. Det kan være kirurg, billeddiagnostiker, patolog og kræftlæge (onkolog) i det, der hedder et multidisciplinært team. Det multidisciplinære team samarbejder både før, under og efter behandlingerne.

Specialisterne samles ved multidisciplinære teamkonferencer (MDT-konferencer), hvor de drøfter den enkelte patients behandlingsmuligheder og fastlægger derefter en behandlingsplan for kræftforløbet.