Skip navigation

Performance status

Performance status er en metode til at vurdere og angive en patients generelle helbredsstatus.

Det afhænger af lægens skøn, hvorvidt man kan tåle f.eks. kemoterapi og strålebehandling. Svækkede personer i dårlig almen tilstand tåler generelt behandlingen dårligt og har øget risiko for livstruende bivirkninger.

Patienter med performance status 0 og 1 tåler ofte kemoterapi og strålebehandling godt. Patienter med performance status 2 får flere bivirkninger, og patienter med performance status 3 og 4 bør som hovedregel ikke behandles med kemoterapi og strålebehandling.

Fuldt aktiv som før man blev syg.

Kan ikke udføre tungt fysisk arbejde, men alt andet.

Oppegående mere end halvdelen af dagen og selvhjulpen, men ude af stand til at udføre fysisk arbejde.

I seng eller siddende i stol mere end halvdelen af dagen, og brug for hjælp til at klare sig selv.

Bundet til seng eller stol og har brug for hjælp til alt.

Denne type skala bruger lægen til at vurdere:

  • om en patients sygdom udvikler sig
  • hvordan sygdommen påvirker, hvad patienten kan klare i hverdagen
  • hvilken behandling, der er bedst egnet
  • om dosis skal justeres
  • om patienten har brug for mere hjælp
  • om patienten har brug for mere lindrende behandling

Flere forskellige systemer

Der er findes flere systemer, som lægen kan bruge som redskab til at vurdere patientens tilstand. Det er forskellige systemer, der graduerer helbredsstatus.

Den mest anvendte skala kaldes WHO, ECOG score eller Zubrod score. Andre systemer hedder Karnofsky score og til børn Lansky score.