Skip navigation

Philadelphia kromosom

Philadelphia-kromosomet er en abnorm variant af kromosom 22, som ofte ses hos patienter med kronisk myeloid leukæmi, og nogle gange ved akut lymfatisk leukæmi.

Philadelphia-kromosomet opstår, når en del af kromosom 9 bliver ombytning med kromosommateriale fra kromosom 22. Det kaldes en translokation mellem kromosomerne nr. 9 og nr. 22.

Ved denne sammensmeltning på kromosom 22 dannes et nyt ændret gen, som koder for et protein, der kan påvises i leukæmiceller.