Skip navigation

Proband

Fra latin probare at undersøge. Den person i en familie, der danner udgangspunkt for, at slægten bliver arvebiologisk undersøgt. Probanden kan for eksempel være en baby med Downs Syndrom.