Skip navigation

Skræddersyet behandling

Betyder en behandling der er særligt tilpasset den enkelte patient. Kan typisk være targeteret behandling.