Gå til sygdomsliste

Fire nye medlemmer valgt ind i Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse

09-05-2021
Årets repræsentantskabsmøde i Kræftens Bekæmpelse er netop afsluttet, og med det også valget til foreningens Hovedbestyrelse. Fire nye medlemmer blev valgt og fem medlemmer blev genvalgt.

Lykke Friis, præsident for Kræftens Bekæmpelse og Helen Bernt Andersen i samtale ved Kræftens Bekpæmpelses repræsentantskabsmøde. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Under normale omstændigheder ville flere hundrede frivillige fra Kræftens Bekæmpelse være samlet i Kolding i den første weekend maj for at drøfte politik, lægge mål for foreningens arbejde og afholde valg til Hovedbestyrelsen. Men lige som sidste år blev Kræftens Bekæmpelses årlige repræsentantskabsmøde i år afviklet digitalt på grund af corona. 

Først med en samtaleuge med debat og drøftelse af arbejdet for kræftsagen og derefter lørdag den 8. maj med en digital event med oplæg, taler og underholdning samt valg til Hovedbestyrelsen. 

Fire nye medlemmer blev valgt ind: 

Herdis Hanghøi er fra Fjerritslev. Hun sidder i byrådet for Venstre i Fåborg-Midtfyn kommune og i regionsrådet i Region Syddanmark. Derudover arbejder hun som lægesekretær. Herdis Hanghøj vil blandt andet arbejde for at børn og unge, som oplever, at en af deres nærmeste bliver ramt af alvorlig sygdom eller mister, skal have bedre hjælp. 

Karen Marie Dalgaard er fra Vadum i Nordjylland. Hun er pensioneret sygeplejerske og forsker. Hun blandt andet har arbejdet for Videncenter Rehabilitering og Palliation. Hun er medlem af Regionsudvalget i Region Nordjylland, og som medlem af Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelsen vil hun blandt andet arbejde for, at kræftramte tilbydes en palliativ indsats af høj kvalitet. Palliation skal italesættes og iværksættes langt tidligere i patientforløbet, end det sker i øjeblikket. Hun er også optaget af, at pårørende bliver set og anerkendt og får den hjælp, de har brug for. 

Katrine Fusager Rohde er fra Viborg og arbejder som selvstændig digital rådgiver. Som medlem af Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse vil hun blandt andet arbejde for at styrke indsatsen over for pårørende, så ingen står alene med kræft. Hun er også optaget af, at alle børn i sorg får hjælp og støtte, samt at alle kræftpatienter tilbydes en patientansvarlig læge, der blandt andet kan hjælpe med at skabe sammenhængende kræftforløb. 

Katrine Louise Raun er fra Roskilde og arbejder som sygehuspræst ved Sjællands Universitetshospital og præst i Jakobskirken i Roskilde. Som medlem af Hovedbestyrelsen vil hun arbejde for, at man som kræftramt får den bedst mulige støtte under hele forløbet -  fra diagnose til behandling, samt at kræftramte og pårørende tilbydes relevant og god støtte.

Fem personer blev genvalgt til Hovedbestyrelsen:

  • Helen Bernt Andersen, formand
  • Ida Pedersen
  • Jens Overgaard
  • Mads Nordahl Svendsen
  • Marianne Karstensen

 Lars Christiansen blev genvalgt som vicepræsident. 

Om Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg

Hovedbestyrelsen består af 30 medlemmer, hvoraf de 28 er valgt af repræsentantskabet. To medlemmer er valgt af Kræftens Bekæmpelses medarbejdere. Det er ikke alle hovedbestyrelsesmedlemmer, der er på valg hvert år.

Formand for Kræftens Bekæmpelse Helen Bernt Andersen er formand for hovedbestyrelsen. Per Gandrup er næstformand, begge blev genvalgt.

Hovedbestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, som består af formanden og næstformanden for hovedbestyrelsen samt fem medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Jens Overgaard indtræder nu i forretningsudvalget og erstatter Orla Kastrup Andersen, der træder ud af Hovedbestyrelsen grundet anciennitet.

Læs også

Årets repræsentantskabsmøde er i gang

Kræftens Bekæmpelses organisation