Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelse hylder ung forsker med Juniorforskerpris for stærk grundforskning på tværs af kræftformer

04-05-2020
38-årige Andres Lopez-Contreras fra Københavns Universitet er den ene modtager af Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris 2020. Han modtager prisen på 100.000 kr. for sin forskning, der rummer perspektiver for både forebyggelse og behandling af en lang række kræftformer.

Gruppeleder Andres Lopez-Contreras fra Københavns Universitet er en af modtagerne af Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris 2020. Foto: Privat.

Hør Andres Lopez-Contreras fortælle om sin forskning og om hvad Juniorforskerprisen betyder for ham.

Det er nogle af de allermest grundlæggende dele af cellen, som årets Juniorforskerprismodtager, Andres Lopez-Contreras, studerer. Nærmere bestemt studerer den spanskfødte kræftforsker det vedligeholdelsesmaskineri, som holder opsyn med vores DNA. 

’DNA-skade responset’, som det hedder i fagsprog, spiller både en rolle i, at cellen undgår skader på DNAet, og i at opdage og reparere skader, når de er opstået. 

Skader på DNAet sker dagligt – eksempelvis når cellen deler sig eller som følge af påvirkninger fra vores livsstil såsom gennem rygning eller ved uv-stråler fra solen. Langt de fleste bliver repareret, men hvis de ikke gør, er der en risiko for, at kroppens normale celler udvikler sig til kræftceller. 

Andres Lopez-Contreras arbejde foregår i laboratoriet, hvor han undersøger, hvordan DNA-skade-responset fungerer. Og målet er klart for den talentfulde unge forsker:

– DNA-skade responset er både vigtigt, når kræft opstår, men også for behandlingen af kræft. Og ved at forstå hvordan systemet fungerer, er det vores mål at bidrage med viden, der kan føre til nye måder at forebygge eller behandle sygdommen, siger Andres Lopez-Contreras. 

Viden om mange kræftformer
Andres Lopez-Contreras studerer blandt andet BRCA1-genet. Dette gen spiller en vigtig rolle i DNA-skade responset, og fejl i netop BRCA1 øger markant risikoen for brystkræft. Men ellers er DNA-skade responset så grundlæggende for kroppens celler, at viden fra Andres Lopez-Contreras hånd har potentiale til at kunne bruges på en lang række kræftsygdomme. 

Et eksempel er, at Andres Lopez-Contreras gruppe har kortlagt en række af de proteiner, som spiller en rolle for nogle af de områder af vores arvemasse, der hyppigst er ændret – kendt som ”Common Fragile Sites” forkortet CFS. Det er områder, som ofte mangler i en række kræftformer. Arbejdet har ført til en liste på 40 proteiner, der muligvis har betydning for CFS-områderne, og håbet er, at nogle af disse måske kan spille en rolle i udvikling af nye behandlinger. 

– Vi har blandt andet fremavlet mus, som mangler proteinet PICH, et protein, som ser ud til at spille en central rolle i udviklingen af lymfekræft. Vores forskning viser, at mus, som mangler dette protein, er beskyttet mod at udvikle lymfekræft. Der er endnu lang vej, før dette resultat måske fører til en ny behandling, men det er et spændende perspektiv, siger Andres Lopez-Contreras. 

Stor betydning
For Andres Lopez-Contreras er det en stort skulderklap at modtage Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris. 

– Det er en meget stor ære. Jeg kom til Danmark, fordi landet er kendt for sin internationalt førende forskning inden for DNA-skade responset. Derfor er det noget særligt at modtage prisen netop her. Samtidig er tidligere Juniorforskerpriser gået til en lang række af meget talentfulde kræftforskere, der har haft stor betydning inden for deres felt, og det er er virkelig en anerkendelse at blive føjet til dem, siger Andres Lopez-Contreras.

 

Blå bog: Andres Lopez-Contreras

Andres Lopez-Contreras er gruppeleder ved afdelingen ICMM ved Københavns Universitet. Her står han i spidsen for et internationalt hold af forskere fra blandt andet Holland, Rumænien, Spanien og Danmark.

Andres Lopez-Contreras blev Ph.d. fra University of Murcia i Spanien med professor Rafael Peñafiel som vejleder, og arbejde dernæst som post doc ved The Spanish National Cancer Research Center (CNIO) under vejledning af professor Oscar Fernandez-Capetillo. Begge vejledere havde stor betydning som mentorer for Andres Lopez-Contreras og for hans forskningskarriere. Det var under sin ansættelse som post doc ved CNIO, at Andres Lopez-Contreras fik interesse for forskning i DNA-skade responset. Han udviklede adskillige muse-modeller og viste derigennem, at en påvirkning af replikations stress potentielt kan bruges til at udvikle nye måder at behandle brystkræft. I slutningen af 2014 flyttede Andres Lopez-Contreras til Danmark og startede sin forskningsgruppe ved Danmarks Grundforskningsfonds Center for Kromosomstabilitet, ledet af professor Ian Hickson. Andres Lopez-Contreras’ gruppe er specialiserede i at udvikle og beskrive muse-modeller, som kan bruges til at undersøge relevansen af genom-instabilitet ved kræft.

Om Juniorforskerprisen

Prisen som årets Juniorforsker uddeles hvert år på Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde. Kandidater bedømmes af et uafhængigt videnskabeligt udvalg, som vælger op til to modtagere. Formålet med prisen er at støtte talentfulde yngre forskere, der har ydet en særlig indsats inden for dansk kræftforskning. Prisen tildeles fortrinsvis unge forskere, der har vist en ekstraordinær indsats og/eller opnået resultater med vigtig internationalt gennembrud og opmærksomhed. Med prisen følger 100.000 kr, som kan bruges til konferencer eller forskningsophold i udlandet, eller til indkøb af udstyr til forskningen.
Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris - her kan du læse mere om prisen og om, hvordan du kan indstille en kandidat til næste års pris.