Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelse: Økonomiaftale fastholder ambitiøse mål på kræftområdet

05-09-2019
Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2019, der betyder flere penge til sundhedsområdet.

Vi noterer med glæde, at regionerne og staten fastholder de ambitiøse mål på kræftområdet, siger Jesper Fisker. Foto: Tomas Bertelsen.

- Det er et skridt i den rigtige retning, at regeringen sikrer flere penge til blandt andet mere personale i sundhedsvæsenet i en situation, hvor der bliver flere og flere behandlingskrævende ældre, og hvor der er udsigt til stigende udgifter til medicin, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftområdet er tilgodeset i økonomiaftalen på flere væsentlige punkter, fastslår Jesper Fisker.

- Vi noterer med glæde, at regionerne og staten fastholder de ambitiøse mål og de konkrete initiativer i Kræftplan IV, siger Jesper Fisker.

- Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med regionerne og de statslige myndigheder med henblik på at gennemføre de aftale mål til gavn for kræftpatienterne.

Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Overlevelsen skal op

Kræftplanen har som mål, at kræftoverlevelsen i Danmark senest i 2025 skal op på niveau med de bedste af vores nordiske nabolande. For det andet skal vi i 2030 have en røgfri generation af børn og unge. Og endelig skal 90 procent af alle kræftpatienter i 2020 opleve, at de har en patientansvarlig læge, der sikrer sammenhæng og tryghed i forløb.

- Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med regionerne og de statslige myndigheder med henblik på at gennemføre de aftale mål til gavn for kræftpatienterne, siger Jesper Fisker.

Det kan ikke være rigtigt, at menneskers adresser og lønsedler skal være udslagsgivende for overlevelsen af kræft.

Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Social ulighed er et problem

Regeringen og Danske Regioner har også aftalt, at følge op på Rigsrevisionens kritik af Regionernes og statens indsats over for kræftpatienter, hvor der ifølge Rigsrevisionens konklusion er risiko for, at kræftsygdomme ikke opdages og behandles så tidligt som muligt, og at kræftsygdomme dermed bliver mere fremskredne og sværere at behandle. Rigsrevisionen kritiserer, at regionerne og Sundhedsministeriet ikke har tilstrækkeligt fokus på tidlig opsporing af kræftpatienter hos de praktiserende læger. Der er endvidere patienter, som ikke får tilbudt udredning og behandling i overensstemmelse med de lovfastsatte maksimale ventetider, skriver Rigsrevisionen.

- Vi har oplever heldigvis, at overlevelsen blandt kræftpatienter er steget ganske betydeligt takket være kræftplaner, pakkeforløb og behandlingsmæssige landvindinger. Men der desværre nogle områder, hvor der kan og skal gøres mere. Der er er regionale forskelle, der skal rettes op. Og der er en social ulighed i sundhed, som vi som samfund har pligt til at udjævne. Det kan ikke være rigtigt, at menneskers adresser og lønsedler skal være udslagsgivende for overlevelsen af kræft, siger Jesper Fisker.

Forskere får lettere ved at hjælpe patienterne, fordi der bliver nemmere adgang til data. Foto: Colourbox.

Fokus på data om sundhed og behandling

Jesper Fisker hæfter sig ved, at aftalen også har fokus på data om sundhed og behandling i det nære sundhedsvæsen.

- Viden om patienternes forløb i kommunerne og hos de praktiserende læger før og efter kræftbehandlingen har været et underbelyst område. Derfor er det prisværdigt og helt nødvendigt, at regeringen vil skabe grundlag for en bedre kvalitet på dette område, siger Jesper Fisker.

- Adgangen til sundhedsdata og kvaliteten af sundhedsdata er også afgørende for forskningen. Og forskningen er vital, hvis flere skal overleve kræft eller leve et tåleligt liv med kræft. Derfor ser forskere på vores Center for Kræftforskning og mange andre forskere i hele landet frem til, at de med denne aftale vil møde færre barrierer, så de får lettere ved at hjælpe patienterne med deres forskning, slutter Jesper Fisker.