Gå til sygdomsliste

Nye tal: Stadig flere kræftpatienter kommer i behandling via de hurtige kræftpakker

20-12-2019
Kræftpakkerne er en kæmpe succes. Stadig flere nye kræftpatienter kommer behandling takket være dem. Men det er kun halvdelen af alle kræftpatienter, der kommer direkte i pakkeforløb.

Der kan gå lang tid, før den praktiserende læge opdager symptomer på kræft. Halvdelen af kræftpatienterne kommer ikke direkte i en kræftpakke.

Indførelsen af kræftpakkerne i Danmark har medført, at patienter, der har symptomer på kræft, får en hurtig afklaring. Og hvis det viser sig, at de har faktisk har kræft, kommer de i behandling inden for en kort tidsfrist.

Nu viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, at en stadig større andel af de patienter, der viser sig at have kræft, er nået frem til hurtig behandling gennem et kræftpakkeforløb. I 2018 kom 87,6 pct. af alle nye kræftpatienter i behandling som led i en kræftpakke. Det er 3,5 procentpoint flere end i 2013.

Læs analyserne fra Sundhedsdatastyrelsen

Selv i international målestok er vores pakkeforløb en succes.

Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse

Stor succes
- De danske kræftpakker er en stor succes. De letter kræftpatienternes vej gennem sundhedsvæsenet og er et vigtigt led i at sikre, at flere kræftpatienter overlever kræft. De er udtryk for at politisk vilje og en kraftpræstation i sundhedsvæsenet kan drive positive fremskridt, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

 Jesper Fisker fortæller, at der kommer folk fra hele verden til Danmark for at lære af vores erfaringer med pakkeforløb.

- Selv i international målestok er vores pakkeforløb en succes, siger Jesper Fisker.

Vi hører beretninger om patienter, der sendes rundt i systemet og hænger fast i overgange, før de kommer i udredning for kræft.

Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse

Der kan gå lang tid
Tidlig opsporing af kræft er for de fleste kræftsygdommes vedkommende af stor betydning for at kunne behandle kræft mere effektivt. Derfor er det vigtigt, at kræftpatienter kommer hurtigt i behandling. Men andre undersøgelser viser, at det kun er hver anden kræftpatient, der kommer direkte i kræftpakke.

- Et er, at der kan gå lang tid før en patient vælger at gå til læge. Der kan også gå lang tid, før den praktiserende læge finder symptomer på kræft. Og vi hører beretninger om patienter, der sendes rundt i systemet og hænger fast i overgange, før de kommer i udredning for kræft. Men vi ved desværre alt for lidt om denne vigtige del af patientforløbet, siger Jesper Fisker.

Jeg ser gerne, at Sundhedsdatastyrelsen går mere i dybden med den del af patientforløbet, der ligger før kræftpakkeforløbet.

Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse

Ulighed
- Jeg ser gerne, at Sundhedsdatastyrelsen går mere i dybden med den del af patientforløbet, der ligger før kræftpakkeforløbet. Vi ved simpelthen ikke nok om, hvad der sker med den del af patienterne, der ikke kommer direkte i pakkeforløb, siger Jesper Fisker.

 Kræftens Bekæmpelse søger gennem kampagner, at gøre danskerne mere bevidste om at søge læge, hvis de har symptomer, der kan være kræft.

- Der er desværre stor ulighed mellem køn og mellem sociale grupper med hensyn til, hvor hurtigt man opsøger læge. Mænd og socialt dårligt stillede er ikke så hurtige til at søge hjælp. Og netop derfor må sundhedsvæsenet indstille sig på, at understøtte netop disse grupper i at komme hurtigere i behandling, siger Jesper Fisker.