Gå til sygdomsliste

Social ulighed i mundsvælgkræft hænger stærkt sammen med patienternes rygevaner

20-01-2023
Kræft i mundsvælget er en af de kræftsygdomme med størst social ulighed i, hvem der overlever sygdommen. Ny forskning viser for første gang, at uligheden i høj grad drives af forskelle i rygevaner og helbred.
Folkemængde

Ny forskning viser, at bl.a. rygning spiller en stor rolle for den sociale ulighed, der er i overlevelsen efter kræft i mundsvælget. Foto: Pavlo Vakhrushev/Colourbox

Rygestop kan være en vigtig måde at bekæmpe den sociale ulighed, som er særlig stor for kræft i mundsvælget. Det viser forskning fra bl.a. ph.d. Maja Halgren Olsen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Foto: Sofie Eilertsen

Nogle kræftpatienter har dårligere chancer for at overleve mundsvælgkræft end andre. Det gælder dem af os, som er dårligere stillet socialt eller økonomisk. Det kan eksempelvis være fordi man bor alene, har en kort uddannelse eller en lav indtægt. 

Hidtil har forskere imidlertid ikke vidst præcist hvad det var, der var årsag til den sociale ulighed i overlevelse efter mundsvælgkræft. Men i en ny undersøgelse viser danske forskere, at forskelle i patienternes rygevaner og om patienterne har andre kroniske sygdomme, er en væsentlig del af forklaringen. Har man kort uddannelse eller lav indtægt er der nemlig større sandsynlighed for at man ryger eller har andre samtidige sygdomme, og det påvirker mulighederne for behandling og overlevelsen. 

Undersøgelsen peger dermed på, at rygestop kan være en vigtig nøgle til at bekæmpe den sociale ulighed, der netop er særlig stor for denne type kræft, og sikre at flere overlever. 

Det betyder rygning for mundsvælg-kræft

– Dels er rygning i sig selv årsag til kræft i mundsvælget, men rygning kan også øge risikoen for andre sygdomme, som kan svække patienternes helbred, og mindske sandsynligheden for at de overlever sygdommen. Desuden bliver kræft i mundsvælget ofte behandlet med stråleterapi, og det virker dårligere hvis man ryger. Hvis man forebygger rygning, vil man også nedsætte den ulighed vi generelt ser i patienternes helbred – fordi andre sygdomme hos disse patienter ofte til dels skyldes rygning, siger Maja Halgren Olsen.

Indsatser mod virus og røg kan redde liv
Det er ikke kun i forhold til overlevelsen at rygning er vigtig. De fleste tilfælde af kræft i mundsvælget skyldes nemlig enten rygning eller infektion med virusset HPV. 

Kræft i svælget - symptomer, behandling, undersøgelser, diagnose og årsager

Antallet af kræfttilfælde i mundsvælget, der opstår på grund af en HPV-infektion, har været stigende gennem de seneste 40 år og i dag er HPV årsag til omkring 70 pct. af denne type kræft. 

Den nye undersøgelse viser imidlertid, at det er stor ulighed i overlevelse, uanset hvad der er årsag til at sygdommen er opstået. 

– Patienter, der har fået kræft i mundsvælget på grund af HPV-infektion, har markant bedre overlevelse end patienter, hvor den primære årsag nok skal findes i deres rygevaner. Men i begge patientgrupper så vi overraskende nok samme store sociale ulighed i overlevelse, siger forsker Maja Halgren Olsen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Mere om forskningen

Den nye undersøgelse er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital, DAHANCA (Den Danske Hoved-Hals Cancer Gruppe) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, DMCG.dk. Projektet indgår også som del af Alliancen mod Ulighed i Sundhed.

Med den nye viden, har man nu et solidt grundlag for at gøre en indsats mod sygdommen: 

–  Der er mange årsager bag den ulighed vi ser for mundsvælg-kræft, men hvis man effektivt kan forebygge rygning, vil man kunne udligne en stor del af den ulighed vi ser hos patienter med mundsvælgkræft – både i forekomst og overlevelse. Kombineret med, at også vaccinen mod HPV kan forhindre at hovedparten af sygdomstilfældene overhovedet opstår, har vi en enestående mulighed for at kunne mindske hvor mange patienter, der får og i sidste ende dør af denne form for kræft, siger Maja Halgren Olsen.

Hvidbog om social ulighed i kræft i Danmark

Resultaterne er offentliggjort her: Olsen MH et al.: Association of smoking, comorbidity, clinical stage and treatment intent with socioeconomic differences in survival after oropharyngeal squamous cell carcinoma in Denmark. Jama Network Open, 2022; 5(12). Online 7 December.

Data fra danske patienter

Den nye undersøgelse er blevet mulig takket være data fra klinikken, som er indsamlet i den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA. Den indeholder data fra patienter der er behandlet for hoved- halskræft. I den nye undersøgelse har forskerne analyseret data fra alle danske kræftpatienter med kræft i mundsvælget fra 2008 til 2019. Patienterne er fulgt til og med 2021, og i alt drejer det sig om 4671 patienter.

Undersøgelsen viser en tydelig sammenhæng mellem socioøkonomiske vilkår, som uddannelse, indkomst og sambostatus, og sandsynligheden for at overleve kræft i mundsvælget. Det betyder, at patienter med kort uddannelse, lav indkomst eller som bor alene har 10-15 procentpoint lavere overlevelse, fem år efter de fik deres diagnose, når man sammenligner med patienter med lang uddannelse, høj indkomst eller som er samboende. En forskel, der altså i høj grad hænger sammen med forskelle i patienternes rygevaner og om de har andre kroniske sygdomme.