Gå til sygdomsliste

Isolation under behandlingen

Når børn er i behandling for kræft, er det vigtigt, at de ikke bliver smittet med andre sygdomme som forkølelse eller influenza. Derfor skal børn, som er i kræftbehandling, i perioder undgå kontakt med andre mennesker, der kan udsætte dem for smitte. Det hedder, at barnet skal i isolation.

Isolation er som regel en væsentlig del af sygdomsforløbet for børn med kræft. Isolation er at passe ekstra godt på barnet, så det ikke bliver udsat for smittefare. F.eks. nedsætter behandling med kemoterapi kroppens forsvar mod infektioner. Det er derfor nødvendigt at beskytte barnet mod smitsomme sygdomme.

Barnet skal ikke være alene, når det er i isolation. Det vil som minimum være tilladt for jer som forældre at være sammen med barnet.

Isolation kan være svært, fordi barnet kan komme til at kede sig på stuen. I de perioder, hvor barnet ikke må lege med de andre børn på hospitalet eller få besøg af sine venner, kan I prøve at holde kontakt til kammeraterne ved hjælp af sociale medier og kommunikationsplatforme (Snapchat, Messenger, Facetime osv.).

Det er også en god idé at minde det større barns klasselærer om, at det i denne periode kan være særlig vigtigt, at barnets klassekammerater sender breve, tegninger eller lignende.

Læs mere:
Kontakt til skole, børnehave og barnets kammerater under sygdommen

Kontakt til venner og familie under isolation

Det kan være godt at prøve at holde kontakten til barnets netværk lidt ved lige under isolationen. I kan f.eks. skrive sms'er, mails eller tage 'ugens billede' og sende det til barnets klasse, nærmeste familie og venner.

Isolation kan foregå både på hospitalet og derhjemme

Der findes forskellige former for isolation. Én slags isolation er, når barnet i en periode skal være isoleret på sin stue på hospitalet (sammen med forælderen) og kun modtage få besøg. En anden slags isolation er, når barnet er udskrevet fra hospitalet og ikke må komme i institution/skole eller få besøg af andre børn i hjemmet.

De forholdsregler, man skal følge, når barnet er i isolation, kan variere. De er også tilpasset jeres barns alder, sygdom og behandling. I vil få vejledning fra den afdeling, hvor jeres barn er i behandling.

Isolation af barnet ved knoglemarvstransplantation

Nogle børn med kræft får foretaget en knoglemarvstransplantation. I den forbindelse følger der altid en længerevarende isolation, fordi barnets immunforsvar er helt i bund. I denne periode er det kun ganske få nære pårørende, der får lov til at have kontakt til barnet.

De besøgende må følge forholdsregler, der skal sikre barnet mod at få infektionssygdomme overført fra sine omgivelser. I vil få vejledning fra de læger, der behandler jeres barn.

Isolation hvis barnet får en infektion

Nogle gange vælger personalet at isolere et barn på børneafdelingen, hvis det har fået en infektion, som kan smitte de andre børn i afdelingen. Når barnet er kommet af med infektionen, skal det ikke længere være isoleret.

Isolation på hospitalet betyder, at barnet skal ligge på enestue, og at døren ind til stuen skal holdes lukket. Men barnet kommer ikke til at være alene. Hvis du eller din partner ikke kan være på stuen, vil personalet være hos barnet.

Hvis barnet skal i isolation derhjemme

I de perioder, hvor barnet ikke er på hospitalet, kan det stadig være nødvendigt at sikre sig, at barnet ikke udsættes for sygdom.

Det er ikke altid muligt for barnet at komme i institution/skole på normal vis, da mødet med de andre børn udgør en smitterisiko. I perioder kan skolen arrangere, at jeres barn bliver undervist i et særligt lokale med få andre elever.

Det kan også være nødvendigt, at barnets søskende må lave legeaftaler hos deres venner i stedet for at have venner med hjem.

Isolationsreglerne er individuelle, og vil blive tilpasset jeres barns alder, sygdom og behandling. Tal med personalet på den afdeling, hvor jeres barn er i behandling.

At vænne sig til isolation

For mange familier er perioder med isolation en stor omvæltning. Det kan være hårdt at føle sig afskåret fra omverdenen. Men som regel vænner både barnet og resten af familien sig til, at det er sådan, det er lige nu. At det syge barn f.eks. ikke skal med ud at handle, og at der for en periode er færre besøgende derhjemme.

I og jeres barns eventuelle raske søskende kan stadig deltage i nogle arrangementer, hvis I har overskud og lyst til det. Det kan være rart at tage en lille pause fra sygdommen. Ofte vil barnet med en kræftsygdom også være glad for at forældre og søskende laver noget rart, som de kan komme hjem og fortælle om.

Børnehuset SIV

SIV i Farum er en institution for alvorligt syge børn og deres familier. Her kan barnet gå i institution sammen med andre børn og familier i isolation.

Børnehuset SIV

Læs også:

Tiden på hospitalet


Mor og søn kigger ud af et vindue

Liff og Julius er vant til at være isolerede og har fundet tryghed i det.

Tema om isolation

Medlemsbladet 'Tæt på kræft' sætter fokus på, hvad det betyder at isolere sig fra familie og omgangskreds, når man har kræft.

Læs bl.a. om Liff og sønnen Julius har gennem flere år levet mere eller mindre isoleret, fordi Julius har leukæmi for anden gang.

Da Julius var kun 1 år, startede han i 2½ års kemoterapi, der slog hans immunforsvar helt ned.

Familien isolerede sig derfor helt, hvilket betød ingen fødselsdage, juleaftener eller familiesammenkomster:

Isolation påvirker os som mennesker


Til forsiden af 'Hvis dit barn har kræft:

Hvis dit barn har kræft

 
Sebastian besøger kræftafdelingen

Sebastian fortæller om kemoterapi og strålebehandling.