Gå til sygdomsliste

Sorggrupper på de danske folkeskoler

Ingen børn skal stå alene med sorg. Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at der oprettes sorggrupper på de danske folkeskoler, som vil sikre bedre støtte til børn, som er pårørende.

Sorggrupper på skoler

Nogle børn kommer i sorggrupper, men ikke alle kommuner har det tilbud. Det betyder, at mange børn ikke får hjælp

Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse

Flere sorggrupper på skoler

I samarbejde med vores lokalforeninger arbejder vi målrettet for, at flere kommuner etablerer sorggrupper på skoler. Det gør vi ved at uddanne personale på skolerne, såsom lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, til at lede sorggrupper, ligesom vi støtter og vejleder skolerne i at oprette og drive sorggrupperne.

Tilbuddet er for børn, som er pårørende til alvorligt syge forældre eller søskende, eller børn, som har mistet forældre eller søskende – uanset årsagen til sygdommen eller dødsfaldet.

Let tilgængelig støtte

Børn, der oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i familien, risikerer dårligere trivsel, koncentrationsbesvær og at have mere fravær i skolen. Forskning viser desuden, at tab i barndommen kan have langsigtede negative konsekvenser for bl.a. trivsel, socialt liv og uddannelse.

Børns sorg er et voksent ansvar - og vi mener, at kommunerne har et ansvar for at sikre, at børn, der er pårørende, ikke står alene. Her er sorggrupper i skoler et vigtigt skridt på vejen, og tilbuddet skal ses som en forebyggende indsats med fokus på trivsel, fællesskaber og mental sundhed.

Sorggrupper på skoler sikrer:
  • At der er let tilgængelig støtte gennem tilbud, som er en del af børnenes hverdagsliv
  • At der er lige adgang for alle - uanset hvor man bor, uanset familiens ressourcer og uanset årsagen til sygdommen eller dødsfaldet
  • At børn i sorg føler sig mindre ensomme og møder andre børn i lignende situationer
  • At sorggruppeledere er kendte voksne fra børnenes hverdag
  • At der skabes en kultur på skolen, hvor det er lettere og mere naturligt for flere at turde tale om sorg
to piger set bagfra holder om hinanden

Clara og Tea har fundet stor hjælp i en sorggruppe, hvor de har kunne dele svære tanker og følelser med andre børn i samme situation (3:06 min.)

Sorggrupper på folkeskoler

I dag har 18 kommuner etableret, eller er ved at etablere, sorggrupper på kommunens folkeskoler. Men der er stadig mange kommuner i landet, der ikke tilbyder sorggrupper på skolerne.

Se hvilke kommuner, der tilbyder sorggrupper på skoler:

Overblik over kommuner med sorggrupper på skoler

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses anbefaling om sorggrupper i skoler, og hvad det kræver af kommunen og skolerne, når sorggrupper skal etableres:

Anbefaling til sorggrupper i skoler (pdf)


Kontakt

Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde for børn som pårørende, er du velkommen til at kontakte Per Bøge, Børne- og Ungechef i Kræftens Bekæmpelse: E-mail: phb@cancer.dk / Tlf.: 35 25 75 32 / mobil: 20 23 00 28

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses kommunikationsafdeling på tlf.: 35 25 74 00


 

Hvis du er lærer, pædagog eller sundhedsprofessionel

Find viden og gode råd til, hvordan du kan hjælpe børn, der mister en nær pårørende eller oplever alvorlig sygdom i familien.

Projekt OmSorg 


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud