Gå til sygdomsliste

Mobiltelefoner, sendemaster og trådløst netværk

Store undersøgelser viser, at elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner ikke øger risikoen for at få kræft, men der er brug for mere forskning for at give et endeligt svar. Der er ingen øget risiko for at udvikle kræft, fordi man bor tæt på mobilmaster, tv- og radiosendemaster. Der er heller ikke en øget risiko ved trådløse netværk (Wi-Fi) i bolig og på arbejdspladser.

Foto af en smartphone

Mobiltelefoner er en af de kilder til elektromagnetiske felter, som er hyppigst undersøgt. Flere store undersøgelser viser, at mobiltelefoner ikke giver øget risiko for at få kræft.

Den internationale kræftforsknings institution IARC har gennemgået flere store anerkendte undersøgelser, som viser, at brugen af mobiltelefoner har et såkaldt 'normalt kræftmønster', dvs. der er ikke en øget risiko for at få kræft ved at bruge sin mobiltelefon.

IARC fandt dog, at én af undersøgelserne, den såkaldte Interphone-undersøgelse, peger på, at der kan være en mulig sammenhæng mellem et stort og langvarigt brug af mobiltelefon og en særlig type af kræft i hjernen.

Interphone-undersøgelsen skal følges op med yderligere undersøgelser, før det er muligt at sige noget om årsager til denne sammenhæng, eller om forsøgets resultat skyldes fejlkilder eller tilfældighed.

Ikke vist, at mobiltelefoner skulle være kræftfremkaldende

På baggrund af undersøgelserne har IARC i 2011 sat stråling fra mobiltelefoner i kategori 2B. Det betyder, at stråling fra mobiltelefoner muligvis er kræftfremkaldende for mennesker. I kategori 2B finder man også bl.a. rockwool.

IARC-kategorier for påvirkninger og mulig sammenhæng med kræft

Kategori 2B har fået overskriften 'Påvirkninger, som muligvis er kræftfremkaldende for mennesket'. At mobilteltefoner har fået kategorien 2B betyder, at de er på en mistankeliste. Men der er behov for større og bedre undersøgelser, før det er muligt at give en mere sikker risikovurdering.

Til sammenligning betyder kategorien 2A, at påvirkningen sandsynligvis er kræftfremkaldende. Her er der altså en bedre – men ikke fuldstændig – dokumentation for sammenhængen mellem en bestemt påvirkning og kræft.

Hvis der er god dokumentation for en årsagsmæssig sammenhæng mellem en bestemt påvirkning og kræft, så rykker påvirkningen op i kategori 1, som betyder, at den bestemte påvirkning er kræftfremkaldende. Kategori 3 og 4 betyder derimod henholdsvis, at påvirkningen ikke er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 3), og at stoffet formentlig ikke er kræftfremkaldende (kategori 4).

Kort tids brug af mobiltelefon øger ikke kræftrisiko

Alle undersøgelser ind til nu viser, at op til 20 år brug af mobiltelefoner ikke medfører en øget risiko for at få kræft.

Mobiltelefoni og kræftrisiko hos børn er ikke undersøgt til bunds

Et andet uafklaret spørgsmål er sammenhængen mellem brugen af mobiltelefoni og risikoen for, at børn udvikler kræft i hjernen – især når børnene har et større og længerevarende mobiltelefonbrug.

Bekymringen for denne potentielle risiko bunder i, at børns hjerner er mere udsatte end voksnes, da deres kranium er tyndere. Ind til videre findes der ingen undersøgelser, som har undersøgt børns specifikke risiko.

Et samarbejde mellem de nordiske lande og Schweiz, som analyserede og undersøgte brug af mobiltelefoner, fandt ikke, at der var en øget risiko for kræft i hjernen knyttet til forbruget af mobiltelefoner hos børn og unge. Undersøgelsen er den første undersøgelse på verdensplan, der undersøger denne problemstilling.

Mand, der sidder ved sin computer

Trådløse netværk (Wi-Fi) i bolig og på arbejdspladser giver ikke en øget risiko for at udvikle kræft.

Ingen kræftrisiko ved tv- og radiosendemaster, mobilmaster og trådløse netværk (wi-fi)

Du behøver ikke være bekymret for, om der er en sundhedsrisiko ved at færdes nær tv- og radiosendemaster og mobilmaster eller i bygninger med trådløst netværk.

Forskerne har en klar opfattelse af, at det elektromagnetiske felt i omgivelserne af sendere, master og trådløse netværk er så svagt, at det ikke udgør en risiko for at udvikle en sygdom.

Læs mere om undersøgelserne om mobiltelefoner:

Use of mobile phones and risk of brain tumours: Update of Danish cohort study

Mobile Phone Use and Brain Tumors in Children and Adolescents: A Multicenter Case-Control Study

Editorials: Mobile telephones and brain tumours

IARC – Possible relationship between use of mobile phones and the risk of cancer: Questions and Answers

Forsigtighedsprincipper

Fordi mobiltelefoner befinder sig i kategorien 2B, betyder det, at der skal mere til at afklare, om der er tale om en reel risiko for at få kræft. Både WHO, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse anbefaler at:

  • Bruge headset
  • Kun bruge mobiltelefonen til nødvendige samtaler
  • Skrive sms'er i stedet for at tale i mobiltelefon

Læs IARC's pressemeddelelse fra 2011


Læs alt om stråling som årsag:

Stråling – forsiden

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

Ældre kvinde taler med en kvinde med ryggen til

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud