Gå til sygdomsliste

Nøgletal

Her kan du se tal for, hvor mange der får kræft om året i Danmark, og hvor mange der lever med en kræftdiagnose. Du kan også se, hvor stor en andel af kræftpatienterne der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 1 eller 5 år, efter de fik diagnosen kræft, og hvor mange der dør af kræft.

Inden du læser statistik

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter, hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Korte fakta om kræft:

  • Hver tredje dansker får kræft, inden de fylder 75 år
  • To ud af tre kræftpatienter overlever kræft mindst 5 år
  • Knap 340.000 danskere lever med en kræftdiagnose (tallet er opgjort ved udgangen af 2018)
Grafik: Hver tredje dansker får kræft
Kræft i Danmark 2020
Nøgletal

Kræft i Danmark 2020 er en ny form for årsrapport, hvor Kræftens Bekæmpelse har samlet de nyeste tilgængelige fakta og data for store dele af kræftområdet fra de mange forskellige registre, institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med kræft. 

Formålet med publikationen er at skabe overblik, at gøre status og at gøre opmærksom på de udfordringer, der tegner sig med henblik på dialog om mulige løsninger. 

Læs rapporten 'Kræft i Danmark 2020'

Her kan du se danske nøgletal om kræft, som dækker alle kræftformer:

Danske nøgletal om kræft

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde af kræft pr. år (2018) (a) 23.078 21.196
Antal personer som lever med diagnosen kræft ved udgangen af 2018 (a) (b) 152.585 186.303
Andel patienter, der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 1 år efter, at de har fået diagnosen (1-års relativ overlevelse (c) for patienter diagnosticeret 2016-2018) (d) 82 pct. 83 pct.
Andel patienter, der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 5 år efter, at de har fået diagnosen (5-års relativ overlevelse (c) for patienter diagnosticeret 2016-2018) (d) 66 pct. 68 pct.
Antal personer som døde af kræft i 2018 (e) 8.484 7.562

a) Nye kræfttilfælde i Danmark 2018, Cancerregisteret.

b) Omfatter personer som er i behandling eller går til kontrol, og personer som er på så lang afstand af deres sygdom, at de må betragtes som raske.

c) Relativ overlevelse svarer til sandsynligheden for, at en kræftpatient overlever sin sygdom mindst 1 eller 5 år. I beregningerne antager vi, at kræftpatienterne kun kan dø af kræft.

d) Kræftoverlevelse i Danmark 2004-2018, Cancerregisteret.

e) Dødsårsagsregisteret 2018.

Statistik for specifikke kræftsygdomme

Find statistik for din sygdom. Overvej inden, om du vil vide det og forbered dig på, at tallene kan være mere positive eller negative, end du har en forventning om. Tallene er fra NORDCAN og for perioden 2012-2016.

Læs mere under de enkelte kræftformer og klik dig ind på menuen ’Statistik’:

Kræftsygdomme


Læs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft