Gå til sygdomsliste

Statistik om kræft – nøgletal

Her kan du se tal for, hvor mange der får kræft om året i Danmark, og hvor mange der lever med en kræftdiagnose. Du kan også se, hvor stor en andel af kræftpatienterne der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 1 eller 5 år, efter de fik diagnosen kræft, og hvor mange der dør af kræft.

Inden du læser statistik

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter, hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Korte fakta om kræft:

  • Hver tredje dansker får kræft
  • Seks ud af ti kræftpatienter overlever kræft mindst 5 år
  • Knap 294.000 danskere lever med en kræftdiagnose (tallet er opgjort ved udgangen af 2016)
Grafik: Hver tredje dansker får kræft

Talgrundlaget kommer fra en database med kræftstatistik

Tallene kommer fra den nordiske kræftstatistikdatabase NORDCAN.

NORDCAN opgør det årlige antal nye kræfttilfælde undtagen 'anden hud'. Det betyder, at pladecellekræft og andre mere sjældne former for hudkræft (samlet i gruppen 'anden hudkræft') ikke tæller med. Basalcellekræft tæller i forvejen ikke med, mens modermærkekræft, der også er kræft i huden, tæller med.

I international kræftstatistik udelader man ofte tallene for 'anden hud' for at kunne sammenligne kræftstatistik mellem lande. Registreringen af 'anden hudkræft' sker meget forskelligt landene imellem, og der er ofte registreret færre tilfælde, end det antal der i virkeligheden forekommer.

Her kan du se danske nøgletal om kræft, som dækker alle kræftformer undtagen anden hud:

Danske nøgletal om kræft

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde af kræft pr. år (2012-2016) 19.495 18.250
Antal personer som lever med diagnosen kræft ved udgangen af 2016 (a) 129.295 164.598
Andel patienter, der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 1 år efter, at de har fået diagnosen (1-års relativ overlevelse (b) for patienter diagnosticeret 2012-2016) 79 pct. 81 pct.
Andel patienter, der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 5 år efter, at de har fået diagnosen (5-års relativ overlevelse (b) for patienter diagnosticeret 2012-2016) 60 pct. 64 pct.
Antal personer som dør af kræft pr. år (2012-2016) (c) 8.204 7.467

a) Omfatter personer som er i behandling eller går til kontrol, og personer som er på så lang afstand af deres sygdom, at de må betragtes som raske.
b) Relativ overlevelse svarer til sandsynligheden for, at en kræftpatient overlever sin sygdom mindst 1 eller 5 år. I beregningerne antager vi, at kræftpatienterne kun kan dø af kræft.
c) Antallet af dødsfald er lidt for lave, da cirka 4 pct. af dødsfaldene i perioden 2007-2016 ikke har fået indberettet en dødsårsag.

Grafer og nøgletal:

Her kan du finde pdf-filer med grafer og nøgletal trukket fra databasen NORDCAN:

NORDCAN – database med kræftstatistik

NORDCAN er en database, der indeholder kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. I NORDCAN baseres tal og beregninger for den danske befolkning på data fra det danske Cancerregister og det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen og på generelle informationer om den danske befolkning fra Danmarks Statistik. På samme måde får NORDCAN data fra de øvrige nordiske landes kræftregistre og registre over dødsårsager.

NORDCAN – forsiden

Kræftstatistik fordelt på de nuværende fem regioner

Kræftstatistik fordelt på regioner kan findes i NORDCAN tilbage til 1971. Her kan du se kræftstatisk for de seneste 5 år for de fem regioner:

Kræftstatistik fordelt på kommuner

Kræftstatistik for små områder som kommuner kan variere meget fra år til år på grund af tilfældig variation.

Kommunekortet viser derfor det forventede antal nye tilfælde af kræft og det forventede antal kræftdødsfald pr. år, og hvor mange med en tidligere kræftdiagnose der forventes at være i live i de enkelte kommuner. De forventede antal er her beregnet ud fra risikoen for hele Danmark i perioden 2012-2016 og de enkelte kommuners køns- og aldersprofil.

Læs mere:

Kræftstatistik for kommuner

På esundhed.dk kan man finde kræfttal for kommuner tilbage til 1978. Læs mere:

Sundhedsdatastyrelsens opgørelse på esundhed.dk: 'Tabel over nye kræfttilfælde'

Statistik for specifikke kræftsygdomme

Find statistik for din sygdom. Overvej inden, om du vil vide det og forbered dig på, at tallene kan være mere positive eller negative, end du har en forventning om.

Læs mere under de enkelte kræftformer og klik dig ind på menuen ’Statistik’:

Kræftsygdomme

Opdatering af data om kræft

NORDCAN og dermed statistik om kræft på cancer.dk bliver opdateret med 2017-tal i sommeren 2019, når data er parat fra alle de nordiske lande, og beregninger er lavet. Sundhedsdatastyrelsen leverede data for 2017 for antal nye kræfttilfælde og antal dødsfald samt opgørelse over årsager til dødsfaldene i december 2018.

2017-rapport fra Cancerregistret for antal nye kræfttilfælde:

Nye kræfttilfælde i Danmark 2017

2017-rapport for antal dødsfald og opgørelse over årsager:

Dødsårssagsregistret 2017. Tal og analyseLæs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden


 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft