Gå til sygdomsliste

Hvem betaler for forsøgene

Forsøgsbehandlinger i Danmark bliver betalt af medicinalvirksomheder, staten, fonde og velgørende organisationer. Kræftens Bekæmpelse støtter også nogle forsøgsbehandlinger.

En sløret mand sidder på en hospitalsgang med ryggen til

Morten Mau Sørensen, overlæge på Rigshospitalet, forklarer, hvem der finansierer de behandlingsforsøg, der kører på hospitalerne (01:25).

Det koster mange penge at udvikle og drive forsøgsbehandling. Udgifter der skal dækkes er blandt andet:

  • Behandlinger (medicin m.m.)
  • Forskningsansatte til at køre forsøgene og indsamle data
  • Ansatte og computerteknologi til at analysere resultaterne
  • Administrativt arbejde – papirarbejde, føre tilsyn med forsøget, indsamle data og producere og publicere resultaterne
  • Omkostninger til ekstra tests eller hospitalsophold til patienter, der deltager

Velgørende organisationer, fonde og Kræftens Bekæmpelse

Forskellige organisationer og fonde giver penge til kræftforskning. I Danmark sponsorer Kræftens Bekæmpelse over halvdelen af den kræftforskning, der ikke er betalt af medicinalindustrien. 

F.eks. uddelte Kræftens Bekæmpelse i 2014 404 millioner kroner til forskellige former for kræftforskning – inklusiv forsøgsbehandling. Kræftens Bekæmpelse støtter typisk forsøgsbehandlinger, der kommer kræftpatienter til gavn, men som man ikke kan patentere og sælge, og som medicinalindustrien derfor ikke sponsorerer.

Du kan læse mere om nogle af de tiltag og forsøg, der bliver støttet her:

www.detgårpengenetil.dk   

Medicinalvirksomheder

Medicinalindustrien sponsorerer en del af de kræftforsøg, der foregår i Danmark. Firmaer betaler for at få undersøgt virkningen af deres nye lægemidler i forsøgsbehandlinger. Nogle gange giver de også et legat eller gratis medicin til forsøg, som de ikke selv er initiativtagere til.

Et medicinalfirma, der ejer et nyt lovende, men endnu ikke godkendt lægemiddel, står for planlægningen af forsøgsbehandlingen. Firmaet inddrager ofte førende internationale kræfteksperter i denne proces, der fører frem til udarbejdelsen af en forsøgsprotokol. Når forsøgsprotokollen er lavet, kontakter firmaet kræftlæger på hospitaler for at høre dem, om de er interesserede i at udføre forsøget.

Medicinalfirmaet sponsorerer forsøget ved at give et bestemt beløb for hver patient, der indgår i forsøget. Beløbet kan variere alt afhængig af, hvor kompliceret undersøgelsen er, hvor mange kontroller patienten skal komme til, hvor mange røntgenundersøgelser og blodprøver der skal tages og så videre. 

I protokollen for hvert enkelt forsøg er der en skriftlig aftale om betingelserne for samarbejdet - herunder den økonomiske støtte. 

Penge gives ikke direkte til lægen

Penge fra medicinalindustrien overføres til bestemte forskningskonti, som administreres af det enkelte hospital. Løbende udbetales der penge til at aflønne det ekstra personale (typisk projektsygeplejersker og sekretærer), som er nødvendigt for at gennemføre undersøgelsen og til ekstra blodprøver, scanninger og andre undersøgelser, der indgår i projektet. Støttebeløbet må ikke overstige de udgifter, hospitalet har med at udføre forsøget.

Pengene gives altså ikke til den enkelte læge i forsøget, men den enkelte forsker kan søge penge fra forskningskontoen, f.eks. til at deltage i kurser eller til at købe teknisk udstyr til brug i forsøget.

Det fremgår af den udleverede skriftlige patientinformation om forsøget, hvor stort et beløb medicinalindustrien giver pr. patient, og hvad pengene bruges til.


Læs alt om forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandling - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning