Gå til sygdomsliste

Sådan planlægges forsøg

Et videnskabeligt forsøg følger altid en nøje fastlagt plan, en såkaldt protokol der beskriver rammerne for forsøget. Inden du bliver spurgt om at deltage, har lægen vurderet, om du opfylder betingelserne for at deltage. Hvis du kan og vil medvirke i et forsøg, registreres du som deltager.

Protokol

Protokollen beskriver formålet med forsøget, hvordan det skal gennemføres og angiver en tidsplan. Der står, hvor mange patienter der skal indgå i forsøget, og hvilke patienter der kan deltage. 

Deltagerne skal nemlig ligne hinanden på nogle bestemte områder - f.eks. være i samme aldersgruppe og være på samme sygdomsstadie. Der står også, hvilke undersøgelser og hvilken behandling deltagerne skal gennemgå. 

Forsøg udføres ofte i samarbejde med forskere i andre lande. Disse internationale forsøg vil altid følge den samme protokol - som ofte er udarbejdet af medicinalfirmaet, der betaler for forsøget. Protokollen skal godkendes af etisk komité og lægemiddelstyrelsen før forsøget kan starte.

Læs mere om hvordan et forsøg godkendes og om de videnskabsetiske komiteer, der skal godkende forsøget:

Mere om:
Sådan godkendes forsøg

Skriftlig patientinformation til forsøget

Protokollen er skrevet af læger til læger i et lægefagligt sprog. Derfor skal forskerne ud over protokollen også lave forståelig skriftlig patientinformation til forsøgsdeltagerne. Heri står der om forsøgets formål og metode, hvilke lægemidler der evt. vil blive brugt, og om der er tale om et lodtrækningsforsøg. 

Patientinformationen beskriver også mulige risici og bivirkninger ved at deltage. Der står, hvilke patienter der kan deltage, og under hvilke omstændigheder forsøget kan afbrydes. Det skal også fremgå, at man som deltager kan trække sig ud af forsøget når som helst. 

Det økonomiske grundlag for forsøget – altså hvem der betaler for forsøget - skal tydeligt fremgå af den patientinformation, du får udleveret. 

Forsøg på danske kræftafdelinger udføres af afdelingens sædvanlige læger. Det er en betingelse, at de skal  være uafhængige af eventuelle private firmaer.


Læs alt om forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandling - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning