Gå til sygdomsliste

Rettigheder som forsøgsdeltager

Som patient i Danmark har du ret til at blive behandlet for din sygdom. Men du har ikke en tilsvarende ret til at få forsøgsbehandling. Hvis du deltager i et forsøg, gælder dine almindelige patientrettigheder stadig.

Mere om patientrettigheder og om patientsikkerhed

Dine rettigheder
- Om dine almene rettigheder som patient

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb
- Om hvad du selv kan gøre for at øge patientsikkerheden

Om forsøgspersoners rettigheder
- Den Nationale Videnskabsetiske Komités hjemmeside

Du bestemmer selv, om du vil deltage i et forsøg, og selvom du har skrevet under på at deltage i forsøget, kan du på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet træde ud af forsøget - også uden at give en begrundelse.

Anonymitet

Der gælder samme tavshedspligt for personlige data i forsøg som ved al anden behandling hos læge eller på hospital. Patientoplysninger, der indsamles i forbindelse med et forsøg, registreres anonymt i en speciel database.

Fyldestgørende information

Forsøgsdeltagere har krav på at få fyldestgørende information om selve forsøget, om den forventede effekt af behandlingen samt de forventede bivirkninger. Du har ret til at have en bisidder med til samtalen med lægen, ligesom du har krav på betænkningstid, inden du beslutter dig. Læs mere:

Hvad du skal have at vide, inden du vælger at deltage

Informeret samtykke

Hvis du beslutter dig for at deltage i et forsøg, skal du skrive under på, at du har fået tilstrækkelig information om forsøget og gerne vil deltage. Informeret samtykke betyder desuden, at du har krav på at blive orienteret, hvis forsøget ændrer karakter, eller hvis der kommer nye oplysninger frem om f.eks. effekt, risiko og bivirkninger.

Du kan altid stoppe med et forsøg

Du kan til hver en tid trække dig ud af et forsøg uden at det får betydning for dit forhold til sundhedsvæsenet i øvrigt.

Aktindsigt

Du har ret til aktindsigt. Det vil sige, at du kan få adgang til at se papirer vedrørende forsøget, bortset fra de dele, der indeholder forretningshemmeligheder eller private oplysninger om andre deltagere.

Mulighed for at klage samt søge erstatning

Du kan klage og søge erstatning, hvis du er utilfreds med behandlingen, eller hvis der opstår skader i forbindelse med forsøget. Yderligere information og de nødvendige blanketter fås hos de læger, der er ansvarlige for forsøget. I tvivlstilfælde kan du henvende dig til den regionale videnskabsetiske komité.

Læs mere hos: Den Nationale videnskabsetiske komite

Følg lægens anvisninger

Du skal følge de anvisninger, som lægen giver under forsøget. Det indebærer blandt andet at møde op til de planlagte behandlinger og undersøgelser, at fortælle lægen om eventuel anden medicinsk behandling og andre forhold, der kan have betydning for forsøget.


Læs alt om forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandling - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning