Forbrugerne vil have kaloriemærkning på menutavlen

27-04-2015
Syv ud af ti svarer i ny undersøgelse, at de synes, at det er en god idé, hvis der bliver skiltet med kalorieindhold på fastfoodrestauranter, tankstationer, kiosker og lignende. Fire organisationer sender nu erhvervet forslag til mærkning.

Du bliver hvad du spiser, lød et slogan for år tilbage. Og danskerne efterspørger i en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk netop mere information om, hvad de spiser.

Undersøgelsen viser, at 71 procent af danskerne ”i høj grad” eller ”i nogen grad” synes, at det er en god idé, at der bliver skiltet tydeligt med kalorieindholdet i mad- og drikkevarer på fastfoodrestauranter, tankstationer, kaffe- og juicebarer og lignende steder.

Forbrugerne vil bruge informationer

Resultaterne er baseret på et spørgeskema besvaret af 1064 personer i alderen 18-69 år.

”Kalorieangivelsen på de færdigpakkede madvarer vi køber i supermarkedet er et godt redskab, der bruges af mange. Og når vi nu spiser en stor del af vores måltider ude, giver det god mening, at forbrugerne får den samme information her. Tydelig kaloriemærkning på fastfoodrestauranter, kiosker, tankstationer, kaffe- og juicebarer giver forbrugerne en mulighed for at tage kalorieindholdet med i deres overvejelser, når de står i købssituationen,” siger Sofie Risborg, projektleder i Forbrugerrådet Tænk.

En ting er, at man synes, at tydelig kaloriemærkning er en god idé. Noget andet er, om man vil bruge informationerne om kalorieindholdet aktivt. Seks ud af 10 af de adspurgte i undersøgelsen angiver, at de i nogen eller høj grad vil lade informationerne om kalorieindholdet indgå i deres overvejelser om valg af mad eller drikkevarer.

Se undersøgelsen om forbrugernes syn på kaloriemærkning.

Konkrete anbefalinger sendes til branchen

Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Forbrugerrådet Tænk sender nu de konkrete anbefalinger til branchen om oplysning om kJ/kcal-indholdet på menutavler, hyldeforkanter og anden skiltning, så der er en entydig sammenhæng mellem produkt, pris og energiindhold. Der er tale om en gennemarbejdede retningslinjer, som butikker og restauranter umiddelbart vil kunne tage i brug.

De fire organisationer opfordrer på baggrund af forskning, undersøgelser, input fra branchen og erfaringer fra udlandet de danske fastfoodrestauranter, tankstationer mm. til at indføre kaloriemærkning og dermed give forbrugerne mulighed for at se kalorieindholdet i den mad og drikke, de sælger.

”Vi har samlet den videnskabelige dokumentation for kaloriemærkning siden 2005 i to rapporter. De viser, at kaloriemærkning får kunderne til at tænke over kalorieindholdet og spise mindre, når de spiser ude. Det er i høj grad nødvendigt, for næsten halvdelen af alle danskere er overvægtige, og overvægt øger risikoen for kræft, hjerte-kar-sygdomme og diabetes 2,” siger Susanne Tøttenborg, Seniorkonsulent i Kræftens bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Forbrugerrådet Tænk har indbudt erhvervet til seminar om kaloriemærkning 27. maj.

Artikel fra Forbrugerrådet Tænk