Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Protonbehandling til patienter med kræft i leveren

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Leverkræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om det er muligt at mindske risikoen for bivirkninger ved strålebehandling af leverkræft, hvis man benytter såkaldt protonbestråling sammenlignet med standard stråleterapi.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Patienter med leverkræft er ofte mere følsomme over for strålebivirkninger i leveren. Protonbestråling er en ny form for strålebehandling, hvor teknikken gør, at den raske del af leveren udsættes for en mindre mængde stråling. Behandlingen forventes derfor at give færre bivirkninger. Lægerne forventer samtidig, at effekten vil være den samme som almindelig strålebehandling.


I forsøget vil lægerne undersøge, om protonbestråling mindsker risikoen for at udvikle alvorlige bivirkninger uden at mindske behandlingseffekten, og om behandlingen derfor kan tilbydes til særligt skrøbelige patienter med leverkræft.Hvad er protonterapi?
Protonterapi, også kaldet partikelterapi, er en form for strålebehandling, hvor man bestråler kræftknuden med såkaldte protoner. Protonerne har særlige egenskaber, der gør det muligt at bestråle kræftknuden mere specifikt og skåne det omkringliggende raske væv.


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har leverkræft

 • Du ikke har anden sygdom i leveren

 • Du ikke er egnet til eller ikke ønsker operation eller såkaldt radiofrekvensbehandling (RFA)

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus ≤ 2)

 • Kræftknuderne samlet har en diameter på højest 12 cm., og du maksimalt har 3 kræftknuder i alt

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til at få forsøgsbehandling

 • Du er kommet dig tilstrækkeligt efter bivirkninger fra tidligere behandling

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere har fået strålebehandling mod leveren

 • Kræftknuden er mindre end 1 cm fra et kritisk risikoorgan (spørg evt. din læge)

 • Du tidligere har fået såkaldt selektiv intern strålebehandling (SIRT)

 • Din hjerne er påvirket af leversygdommen

 • Du har væske i bughulen, og det kræver udtømning mere end én gang om måneden

 • Du har haft blødning fra spiserøret inden for den seneste måned

 • Du har et eller flere metal implantater, der kan forstyrre strålebehandlingen

 • Du har eller har haft hepatitis C og har været færdigbehandlet i mindre end 1 måned før forsøgsstart

 • Du har hepatitis B og har været i behandling i mindre end 4 uger

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Hvis du er egnet til at deltage i forsøget, skal du have protonstråling i 3 uger. Du får behandling alle hverdage i alle tre uger, og hver behandling varer 45 min.
Behandlingen foregår i Aarhus. Hvis du bor langt fra Aarhus, kan det være en fordel at overnatte i Aarhus. Din region og kommune dækker omkostninger til transport og eventuelt logi i Aarhus.


Efter din sidste behandling skal du til opfølgning i Aarhus efter 2 uger, 4 uger, 6 uger og 12 uger. Dette kan evt. være telefonisk. Herefter skal du til opfølgning på den afdeling, du normalt er tilknyttet. Her vil lægerne følge bivirkninger og evt. tilbagefald i op til 5 år.

Bivirkninger ved behandlingen

Der kan være bivirkninger forbundet med behandlingen.


Akutte bivirkninger
Der kan forekomme smerter og træthed typisk efter 1-2 ugers behandling, og som forsvinder igen 2-4 uger efter behandlingen er afsluttet.


Strålingen kan give rødme af huden i det område, der bestråles. Det vil typisk forekomme efter et par ugers behandling og forsvinder ofte 2-3 uger efter endt behandling.


Sene og evt. længerevarende bivirkninger
Der kan med tiden opstå varige gener i form af blødning, ribbensbrud, forsnævringer i tarmen og leverpåvirkning efter endt strålebehandling. Lægen kan uddybe disse bivirkninger for dig og fortælle dig nærmere om risikoen for, at de forskellige bivirkninger opstår.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

Dansk Center for Partikel Terapi, Aarhus Universitetshospital - alle centre kan henvise 

Forsøgets id-numre

VEK nr. 1-10-72-203-21

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat