Studentermedhjælper til Den danske NCD Alliance (Kræftens Bekæmpelse)

03-03-2020

Den danske NCD Alliance søger en studerende, der kan assistere med kapacitetsopbygningen af patientforeninger for kræft-, diabetes-, hjerte-, og lungesygdomme i Østafrika. Den danske NCD Alliance er en alliance mellem Lungeforeningen, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse, og vi arbejder for at give de danske foreningers store viden og erfaringer med sygdomsbekæmpelse videre til lande i Østafrika med civilsamfundsprojekter primært finansieret gennem Danidas Civilsamfundspulje (CISU). Vores primære aktiviteter:

  • Vi støtter arbejdet med at oprette og udvikle patientforeninger i Kenya, Uganda, Tanzania og Zanzibar, Rwanda og Burundi;
  • Vi opbygger et NCD alliance advocacy-netværk i landene i ”The East African Community”
  • Vi deltager i den globale politiske proces for at få opbakning til at forebygge og kontrollere sygdommene;
  • Vi oplyser og driver politisk lobbyvirksomhed i Danmark for at få opbakning til initiativer til at forebygge og kontrollere NCDs i verdens fattigste lande.

Om jobbet:

Som studentermedhjælper i Den danske NCD Alliance vil du få indsigt i en spændende udviklingsdagsorden på sundhedsområdet. Du bliver en del af et lille sekretariat med base i Kræftens Bekæmpelse og vil komme til at bidrage til en række opgaver af forskelligartet karakter, bl.a.:

  • Udvikling og implementering af rutiner, der sikrer at aftaler og administrative procedurer bliver overholdt i vores projekter i Kenya, Uganda, Tanzania, Zanzibar, Rwanda og Burundi samt den regionale Østafrikanske alliance;
  • Sikre at projekterne implementeres indenfor Civilsamfundspuljens administrative rammer, herunder løbende kontakt med vores partnere i Østafrika;
  • Kvartalsmæssige projektregnskaber samt opgaver omkring revision af projekterne;
  • Opdatering af dokumentbaser og arkivering;
  • Bidrage til videreudviklingen af strategien for Den danske NCD Alliance;
  • Diverse ad hoc opgaver.

Vi tilbyder:

Ca. 12 -14 timer per uge normalt fordelt på to arbejdsdage, men fleksibelt i forhold til studier og arbejdsopgaver med mulighed for enkelte rejser til Østafrika. Løn efter overenskomst. Ansættelsen vil være i Kræftens Bekæmpelse, som er lead agency for Den danske NCD alliance. Vores kontor er placeret i Kræftens Bekæmpelses bygninger på Strandboulevarden 49, 2100 København Ø. Du vil referere til lederen af NCD Alliancen, Stefan Islandi. Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til Morten Bach (moba@cancer.dk / 29435135).

Om dig:

Vi forestiller os, at du er i slutningen af din bacheloruddannelse eller i gang med en relevant kandidatuddannelse, som giver dig redskaberne til at arbejde med udvikling og implementering af projektadministration i en civilsamfundskontekst. Du skal have flair for tal og projektadministration, herunder regnskaber, idet denne type af opgaver vil udgøre en ikke-ubetydelig del af arbejdsopgaverne. Du skal have interesse for udviklingspolitik og finde problemstillinger omkring kroniske sygdomme spændende og relevante.

Ansøgningsfrist:

Kort motiveret ansøgning samt CV skal sendes til moba@cancer.dk senest d. 12. marts 2020. Vi forventer at holde samtaler i begyndelsen af uge 12. Startdato vil være snarest herefter.

Læs mere om os på vores hjemmeside:  https://www.cancer.dk/ncd/ og vores Facebookside: https://www.facebook.com/dncda/