Skip navigation

20 mio. kr. fra Knæk Cancer 2021 til nyt forskningscenter for kræftkirurgi

Knæk Cancer: Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi har som mål at helbrede flere kræftpatienter og forbedre livskvaliteten efter kræftoperation. Det skal blandt andet ske ved at udvikle og forbedre kirurgiske metoder og styrke kræftpatienter, så flere bliver i stand til at tåle en kræftoperation.

Professor Lene Hjerrild Iversen er leder af det nye Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Operation er i dag den mest effektive behandling af langt de fleste kræftformer. Hvis kræftsvulsten kan skæres væk, og patienten undgår komplikationer i efterforløbet, har patienten ofte gode udsigter til helbredelse.

- Problemet er, at ikke alle patienter er i stand til at klare en operation. Vi ved bare ikke præcist, hvem de er, og hvordan vi skal hjælpe dem, siger Lene Hjerrild Iversen, professor i tarmkræftkirurgi ved Aarhus Universitetshospital og leder af det nye Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi, der etableres med støtte fra Knæk Cancer-indsamlingen 2021.

Derfor er såkaldt præhabilitering ét af de vigtige fokusområder for centret. Det er støtte og optimering af kræftpatienter, så de på forhånd gøres klar til en operation.

- Vi vil gerne optimere flere patienter, så de fysisk er i stand til at klare et operationsforløb og undgår komplikationer i efterforløbet. Det kan for eksempel handle om fysisk træning, forbedret ernæring, behandling af eventuelle andre sygdomme eller behandling af blodmangel, så patienterne er i den bedst mulige tilstand. Vi skal blive bedre til på forhånd at udpege, hvem det er der får problemer, og hvordan vi kan hjælpe dem før operationen. Hvis vi kan indføre en form for præhabilitering inden kirurgi, er vi nået langt, siger Lene Hjerrild Iversen.

Læs om Knæk Cancer 2021:

Rekord: Danskerne støtter Knæk Cancer med næsten 170 mio. kr.

Operationsmetoder

Et andet fokusområde for Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi er operationsmetoder. Både nye teknikker og kendte metoder, eventuelt til brug på nye måder.

- Kirurgien i Danmark er overordnet rigtig god, men vi kan gøre det endnu bedre ved at samarbejde, ved at udnytte hinandens viden og ved at forske, siger Lene Hjerrild Iversen.

Hun forklarer, at der traditionelt ikke har været tradition for at forske i kirurgi på samme niveau som ved medicinsk kræftbehandling og strålebehandling, som i langt højere grad hviler på forskning og evidens.

- Vi har som kirurger mere haft tendens til at afprøve en teknik og derefter indføre den på baggrund af ’sund fornuft’ eller, hvad der ’virker oplagt’. Og så har vi en tendens til ’silotænkning’, hvor vi holder os inden for vores ’eget’ arbejdsområde. Det vil vi gerne lave om på med det nye forskningscenter, siger Lene Hjerrild Iversen.

Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi er et ’murstensløst’ center, der skal formidle et samarbejde på tværs af kræftformer og lægelige specialer. Hovedkvarteret bliver Aarhus Universitetshospital, hvor Lene Hjerrild Iversen er ansat.

Der er allerede planlagt 34 videnskabelige undersøgelser af forskellige aspekter af kræftkirurgi, hvoraf en del nu kan gå i gang. Bag centret står læger og forskere fra 11 kræftområder, hvor kirurgi er den vigtigste behandling; analkræft, brystkræft, hoved-halskræft, lungekræft, modermærkekræft, sarkomkræft, tarmkræft samt kræft i underliv, nyre, urinblære og prostata.

Læs om operation for kræft:

Operation

- Vi forventer, at vi kan skabe grundlag for en kræftkirurgi, som i langt højere grad bygger på forskning og evidens, og som er skræddersyet til den enkelt patient – lige fra optimering af patienten før operation over valget af kirurgiske metode til et bedre liv efter kræft, siger Lene Hjerrild Iversen.

Det nye forskningscenter er udvalgt til at modtage bevillingen fra Knæk Cancer 2021 af både et internationalt fagligt bedømmelsesudvalg og et nationalt tildelingsudvalg.