Skip navigation

Danmark har nordisk rekord i lungehindekræft

Omkring 150 mennesker om året får lungehindekræft i Danmark. Den primære årsag er indånding af asbeststøv. Siden de første tilfælde for 80 år siden, er kurven kun gået én vej - op. Anderledes ser det ud i vores nabolande.

Danmark har nordisk rekord i lungehindekræft. Fra 1960’erne til 1980’erne blev der brugt enorme mængder af asbest til byggeriet i Danmark. Og på grund af Eternitfabrikken – der dengang var en af de største arbejdspladser i Aalborg – fortsatte man produktionen af asbestholdige tagplader, selv om man i årtier havde vidst, at asbest var kræftfremkaldende.

- Danmark har flere tilfælde af lungehindekræft end Sverige, Norge og Finland. Det skyldes flere ting. Vi har brugt meget mere asbest i byggeriet, hvor de andre lande i højere grad har anvendt træ, og har været hurtigere til at indføre begrænsninger og forbud, fortæller Johnni Hansen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse.

Få alt at vide om asbest og kræft på under ét minut i denne video. Foto: Colourbox

Lungehindekræft opstår primært hos personer, der har arbejdet med asbestholdige materialer, hvilket historisk set overvejende har været mænd. I Danmark har man takket være Cancerregistret haft unik mulighed for at følge udviklingen i lungehindekræft siden 1943.

Danmark har ikke knækket kurven
I Sverige, Norge og Finland har der de sidste ca. 20 år været et fald i antallet af lungehindekræfttilfælde. Det står i skærende kontrast til Danmark, hvor kurven de sidste 80 år har været støt stigende.

- Der går op til 50-60 år, fra man er udsat første gang for asbest, til man får sygdommen. De tilfælde af lungehindekræft, vi ser i dag, resultatet af udsættelse i 70’erne og 80’erne. Brugen af asbest blev mere og mere begrænset fra 1980’erne til 2005, hvor der kom et totalforbud. Derfor vil man om ikke så længe formentlig også se, at kurven knækker herhjemme, siger Johnni Hansen.

Det handler ikke alene om arbejdsmiljø og sundhed. Det handler om menneskeliv. Ingen skal få kræft af at gå på arbejde
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Ud over kræft i lungehinderne kan asbest forårsage kræft i lunger, strube og æggestokke, og sandsynligvis også i tyk- og endetarm, mavesæk og svælg. Det er skønnet, at  over 300 personer i Danmark hvert år får kræft, fordi de har indåndet asbeststøv.

Læs mere om lungehindekræft på Cancer.dk:

Lungehindekræft

Efterlyser skrappere regler
I dag findes der et omfattende regelsæt for, hvordan den asbest, der er tilbage i vores huse, skal håndteres når den fjernes eller der renoveres, og hvordan arbejdere og omgivelser skal beskyttes. Men reglerne bliver ikke altid fulgt. I august dokumenterede DR-programmet Kontant, hvordan firmaer ser stort på sikkerheden.

Se Kontant om asbest hos DR:

Kontant – livsfarligt støv

Det får Kræftens Bekæmpelse til at efterlyse mere kontrol med, at reglerne bliver overholdt, og en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbest.

- En autorisationsordning er et vigtigt våben i kampen mod asbesten. Det handler ikke alene om arbejdsmiljø og sundhed. Det handler om menneskeliv. Ingen skal få kræft af at gå på arbejde, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

En autorisationsordning vil betyde, at det bliver lovpligtigt for virksomheder at have en autorisation for at kunne arbejde med asbest. Det kender man allerede fra VVS-, el-, kloak- og gasområdet, hvor der helt naturligt er virksomhedsautorisation, fordi konsekvenserne ved dårligt udført arbejde kan være katastrofale.