Skip navigation

Debat: Patienter i Danmark fortjener en værdig død

Hver femte kræftpatient dør eller bliver for dårlig, inden de får den nødvendige lindrende behandling. Med statsministerens løfte om en sundhedsreform i 2022 har politikerne en gylden mulighed for at gøre noget ved det – grib den!

Formand for Kræftens Bekæmpelse Helen Bernt Andersen mener, at palliation skal være en central del af en kommende sundhedsreform. Foto: Tomas Bertelsen

Debatindlæg af Helen Bernt Andersen, formand Kræftens Bekæmpelse, bragt i Kristeligt Dagblad d. 22. januar 2022.

Vores velfærdssamfund bør måles på, hvordan vi behandler de mest syge og sårbare borgere. År efter år får kræftpatienter og andre med livstruende sygdomme desværre ikke den lindrende behandling, de har brug for – også kaldet palliativ behandling.

For nyligt hørte jeg fra en af vores kræftrådgivning en beretning fra en ulykkelig pårørende, en ældre mand, hvis hustru fik bugspytkirtelkræft. Desværre blev hendes sidste tid svær og smertefuld og er et eksempel på et forløb, hvor den palliative indsats ikke var til stede.

Kvinden var først indlagt på hospital og kunne hverken tåle den smertestillende medicin og den mad, hun fik. Da lægerne kunne fortælle, at kemoterapien ikke kunne gøre hende rask, afslog hun behandling og ville gerne være hjemme i den sidste tid.

Da hun kom hjem, ringede de pårørende til hospitalet for at høre om medicin og smertelindring, men blev henvist til familiens praktiserende læge, som nu havde ansvaret. Men her fik de ingen hjælp. Kvinden havde mange smerter, så en læge i familien anbefalede medicin til smertelindring. Manden fik recepten til medicinen, den dag hans hustru døde. Hun nåede at være hjemme i tre uger.

Kvindens historie er desværre ikke unik. Rigsrevisionen udtalte hård kritik af den specialiserede palliative indsats i 2020, og de nyeste tal fra Dansk Palliativ Database viser, at hver fjerde kræftpatient – ca. 2500 patienter årligt - venter længere end tidsfristen på 10 dage på palliativ behandling. Patienter oplever at blive udskrevet fra hospitalerne uden en plan for det videre forløb. Hver femte kræftpatient dør eller bliver for dårlige, inden de får den nødvendige hjælp.

Statsminister Mette Frederiksen lovede for nylig fra Folketingets talerstol, at forhandlinger om en sundhedsreform bliver indledt i 1. kvartal i år. Kræftens Bekæmpelse mener, at palliation skal indgå som en væsentlig byggesten. Vi skal sikre, at ingen patienterne tabes på gulvet mellem sygehuse, kommune og egen læge. Alle med behov for smertelindrende behandling skal have det – uanset om de er i behandlingsforløb eller står ved livets afslutning.

Kræftens Bekæmpelse har fremlagt klare anbefalinger til, hvordan palliation skal prioriteres i den kommende sundhedsreform. Der er brug for:

  • En national plan for opfølgning, der sikrer kvaliteten i den kommunale palliative behandling
  • Nationale retningslinjer og -mål kommunerne skal følge
  • Bedre sammenhæng og koordination mellem hospital, almen praksis og kommune

Statsministeren lagde i sin nytårstale op til mere brug af frikommuner. En spændende tanke - men vi skal undgå, at det f.eks. betyder 98 forskellige palliative tilbud. Døende og smerteramte borgere skal ikke bruge de sparsomme kræfter på at navigere rundt i et hav af forskellige tilbud og rettigheder. Derfor bør en kommende sundhedsreform forpligte kommuner til nationale standarder på palliationsområdet.

Læs mere om, hvordan det er at leve med uhelbredelig kræft her:

At leve med kronisk og uhelbredelig kræft

I Kræftens Bekæmpelse står palliation højt på vores dagsorden. Vi har i mange år lagt pres på politikerne for at få bedre forhold, vi forsker i området, støtter national forskning og hjælper og støtter kræftpatienter og pårørende. I går hædrede vi to af landets største kapaciteter inden for palliation, da vi gav Kræftens Bekæmpelses Hæderspris til Mogens Grønvold og Per Sjøgren, begge overlæger og professorer, der har viet deres arbejdsliv til at løfte den palliative indsats i Danmark.

Med den kommende sundhedsreform har Folketinget muligheden for at skabe bedre betingelser for alvorligt syge i deres sidste tid. Grib den!