Skip navigation

Seks ud af ti unge føler sig presset til at drikke alkohol

59 pct. af danske unge har oplevet, at deres venner har forsøgt at få dem til at drikke mere alkohol, end de havde lyst til. Det viser en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Lige nu er tusindvis af unge i gang med introforløb på deres nye studier. For mange unge rimer studiestart på fest og dermed alkohol. Men det kan være vanskeligt at være en del af festen, hvis man ikke drikker eller ikke ønsker at drikke i store mængder. En ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Fuld af liv-indsats viser, at 59 pct. af de 15-25-årige har været udsat for drikkepres af deres venner.

- Det er ærgerligt, at så mange unge oplever et pres for at drikke mere, end de har lyst til. Det peger på, at der er behov for at skabe en mere rummelig alkohol- og festkultur, hvor der ikke bliver set skævt til en, hvis man takker nej til alkohol, siger Søren Stokholm Thomsen, projektchef i TrygFonden.

Nej til alkohol – eller hvad?

Samme undersøgelse viser, at hele 88 pct. af de 15–25-årige ønsker en alkoholkultur, hvor alle accepterer et nej tak til alkohol. Men desværre kan det være svært at huske, når det bliver fredag aften i byen og vennerne presser på.

Drikkepres kommer både til udtryk gennem direkte verbalt pres fra venner, men kan også være et indirekte pres i form af forventninger fra én selv eller omgivelserne. Undersøgelsen viser, at hver fjerde ung har prøvet at drikke mere alkohol, end de har lyst til, fordi de føler, at det forventes af dem. Som ung kan man føle sig presset til at drikke alkohol, hvis ens venner drikker meget, leger druklege eller serverer alkohol som en selvfølge i sociale sammenhænge.

Stigning af fulde unge

Danske unge har et stort alkoholforbrug, og mange drikker fuldskabsorienteret flere gange om måneden. Samme undersøgelse viser, at to ud af tre unge har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed mindst én gang inden for den seneste måned. Det kaldes binge-druk. Det er en stigning fra 55 pct. i 2016 til 66 pct. i 2021. Et stort alkoholforbrug kan have konsekvenser i form af fx ulykker, sex man fortryder, vold og konflikter.

- Det skal ikke alene være de unges ansvar at skabe en sundere alkoholkultur. Der er behov for nogle rammer, der gør op med den dominerende alkoholkultur, vi har her i Danmark, og der er en 18 års aldersgrænse et effektivt værktøj, siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens ”Fuld af liv”- kampagne.

Om undersøgelsen: ’Unges alkoholvaner i Danmark 2021’

I rapporten kortlægges unges alkoholvaner samt deres holdninger til alkohol og deres viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft. Rapporten er baseret på data fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.015 unge danskere i alderen 15-25 år. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Voxmeter, og data er nationalt repræsentativt i forhold til køn, alder og region. Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens indsats ’Fuld af liv’.

Læs rapporten på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: 

Unges alkoholvaner i Danmark 2021