Skip navigation

Debat: Fremtidens pres på sundhedsvæsenet skal forebygges nu

Forekomster af kræft, hjerte-kar-sygdomme, KOL og andre livsstilssygdomme kan nedbringes betydeligt, hvis der sættes en klar målsætning om, at færre danskere i fremtiden ryger og har et skadeligt alkoholforbrug.

Højere pris på tobak og 18-årsgrænse for køb af alkohol bør være del regeringens forebyggelsesplan. Foto: Colourbox

Debatindlæg af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen og Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, bragt i Avisen Danmark den 20. februar 2023.

Voksende ventelister, lukkede operationslejer, mangel på speciallæger, sygeplejersker og andre fagligheder og… listen over sundhedsvæsenets udfordringer er lang, og der skal sættes ind på mange fronter, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at kunne tilbyde behandling, pleje og omsorg af høj kvalitet til danskerne i fremtiden.

Sundhedsvæsenet har ikke de ressourcer, der skal til for fortsat at løse opgaverne på det niveau, vi kender, og derfor er der brug for at undersøge, hvordan presset på sundhedsvæsenet kan mindskes.

Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse ser et stort potentiale i at forebygge livsstilssygdomme - specielt for de unge og kommende generationer
Camilla Rathcke og Jesper Fisker

En vej at gå er at prioritere forebyggende tiltag, som kan reducere behovet for sundhedsydelser. Som befolkning lever vi længere og længere, hvilket selvfølgelig er glædeligt. Men med en højere levealder følger der for de fleste også en større kontakt til sundhedsvæsenet med.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi både i Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse ser et stort potentiale i at forebygge livsstilssygdomme - specielt for de unge og kommende generationer. Det er vigtigt, at samfundet bidrager til at forebygge sygdom hos den enkelte.

Det er indlysende rigtigt at forhindre sygdom og for tidlig død hos borgerne. Men det er også vigtigt i forhold til at sikre en stærk og arbejds- og uddannelsesduelig befolkning, hvis arbejdskraft vi jo netop skal bruge mange steder. Og ikke mindst er det vigtigt at forhindre dyre undersøgelser og indlæggelser og dermed modvirke et yderligere pres i fremtiden.

Derfor var det også glædeligt at høre, at Mette Frederiksen i sin redegørelse til Folketinget fortalte, at det er et mål for den nye regering, at flere sygdomme skal forebygges. Det er også helt i tråd med befolkningens ønsker.

Det er uhyre vigtigt, at vi får sat ind for at forebygge sygdom hos den enkelte - også for at sikre et velfungerende sundhedsvæsen de kommende år
Camilla Rathcke og Jesper Fisker

Så når der i SVM-regeringens regeringsgrundlag står, at der skal udarbejdes en forebyggelsesplan, så bør de to ovennævnte tiltag, som vil være en ubetinget gevinst for den enkelte, folkesundheden, arbejdsstyrken, vækst- og erhvervsmulighederne, sundhedsvæsenet osv. naturligvis indgå.

Det vil være et kvantespring i retningen af at forebygge sygdomme, som har enorme menneskelige omkostninger, som udfordrer de muligheder, som vi som samfund og befolkning samlet set har, og som tærer på ressourcerne i et presset sundhedsvæsen.

Forekomster af kræft, hjerte-kar-sygdomme, KOL og andre livsstilssygdomme kan nedbringes betydeligt, hvis der sættes en klar målsætning om, at færre danskere i fremtiden ryger og har et skadeligt alkoholforbrug.

Derfor står vi i Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse selvfølgelig klar som konstruktive medspillere, både når de overordnede streger til en sådan plan skal tegnes, men også når der skal peges på konkrete initiativer.

Det er så uhyre vigtigt, at vi får sat ind for at forebygge sygdom hos den enkelte - også for at sikre, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen i de kommende år.