Skip navigation

Ny grundbog: Når mor eller far dør

Det kan være rigtig svært at håndtere små børns komplekse sorg i daginstitutionerne. Det skal ny grundbog fra Kræftens Bekæmpelse og Pædagoguddannelsen UCN råde bod på.

Ny bog som skal ruste pædagogerne til at forstå små børns komplekse sorg, når far eller mor er kritisk syge eller dør. Foto: Kræftens Bekæmpelse.

Hvert år oplever 11.000 børn mellem 0 – 6 år, at mor eller far bliver kritisk syge. Omkring 250 af de små børn oplever den store sorg at skulle sige farvel. Det er en dybt ulykkelig og livsændrende situation for børnene og deres familier, men det er ikke let for pædagogerne i daginstitutionerne at yde den nødvendige støtte.

Det siger de pædagoger, som Kræftens Bekæmpelse har talt med, og det viser en Epinion-undersøgelse som Kræftens Bekæmpelse har gennemført blandt daginstitutionslederne også. Halvdelen svarer, at deres personale ikke er klædt godt nok på med viden og redskaber, og de de peger på at man allerede på pædagoguddannelsen bør lære mere om små børns sorg.

Dét billede kan Hanne Qvist Jakobsen, mangeårig pædagog i Børnehaven Sofie, godt genkende.

Hun har stået i situationen flere gange i sit arbejdsliv, og ved hvor svært det kan være.

- Der mangler helt sikkert viden på området. Mange familier bliver ramt af sygdom, så vi pædagoger undgår ikke at skulle håndtere sorgen i daginstitutionerne. Vi skal have en solid viden, der gør os mere sikre, når vi tager hånd om børnene, siger Hanne Qvist Jakobsen.

Ny grundbog om sorg
Kræftens Bekæmpelse og Professionshøjskolen UCN glæder sig derfor over den ny ”Grundbog om små børns sorg”, som de har udarbejdet sammen. Den dykker nemlig dybt ned i et væld af vigtige emner, der er vigtige for at støtte børnene. 

Formålet er at opkvalificere sorgberedskabet, så man arbejder sikkert og struktureret med kritisk sygdom og dødsfald.

Grundbog i små børns sorg er en vigtig bog med stort potentiale
Anne Krogh, uddannelseschef for UCN

- Grundbog i små børns sorg er en vigtig bog med stort potentiale, og den er et godt supplement til den undervisning, vi allerede har på pædagoguddannelse om mistrivsel hos børn, siger Anne Krogh, uddannelseschef for UCN.

- Ud over det, kan de kommende pædagoger bruge den i deres uddannelsespraktik, hvor dan kan understøtte arbejdet med de pædagogiske handleplaner ude i institutionerne, siger hun.

Kræftens Bekæmpelse er glade for samarbejdet med UCN, der vil sikre vigtig hjælp og støtte til børn og familier i en svær tid.

- Små børn, der mister en forælder trives dårligere, hvis de ikke får støtte til at komme igennem sorgen. De har simpelthen dårligere odds senere i livet, hvor oplevelsen kan udfordre relationer med venner og børnenes evne til at gennemføre en uddannelse, forklarer Matin Lytje.

- Vi er glade for at kunne tilbyde nuværende og kommende pædagoger en samlet og opdateret indgang til området med solid viden, teori, redskaber og inspiration, siger han.

Kompleks sorg
For børns sorg er kompleks. De sørger ikke på samme måde som voksne. Det kræver en grudlæggende viden om deres sorgreaktioner og udviklingstrin, hvis man skal tilbyde god sorgstøtte.

Læs mere om små børns sorg på cancer.dk

Viden om børn og sorgreaktioner

Bogen beskriver blandt andet Christian på fem år, som er overbevist om, at hans far er død, fordi han har trådt på stregerne mellem fliserne på fortovet. Og Villum, der er på jagt efter giften fra en skorpion, som kan redde hans mor.

Min erfaring er, at noget af det allermest grundlæggende er at skabe en god og tryg relation til barnet
Hanne Qvist Jakobsen, pædagog

Derfor er det en vigtig mission for Hanne Qvist Jacobsen, at hun som pædagog kan forstå og møde børnene i dét, som de står i og være en autentisk voksen.

- Jeg har oplevet flere situationer gennem mine år som pædagog, og det er altid svært og ulykkeligt. Men det er vigtigt for mig at gå ind i sorgen sammen med barnet og vise, at jeg er her. Min erfaring er, at noget af det allermest grundlæggende er at skabe en god og tryg relation til barnet, siger hun.

En stor del af sorgberedskabet er også et tæt samarbejde med familien omkring barnet, så der skabes en fælles historie om sygdommen eller dødsfaldet, som barnet kan forholde sig til. Og det er vigtigt med en åben og ærlig kommunikation over for forældrene, siger Hanne.

Involver børnene
- Nogle forældre vil helst ikke involvere børnene for meget for at skåne dem for bekymringer. Men det er allerbedst at inddrage dem og tale om, hvad derforegår - vi skal turde sige sandheden, fordi uvisheden er mere skræmmende for barnet. Det er vigtigt, at vi sammen med forældrene får skabt en kultur, hvor det er ok at tale om døden, siger Hanne.

"Grundbog i små børns sorg" udgives den 18. januar 2023.

Find grundbogen på www.cancer.dk/smaaboernssorg/grundbog/ - hvor du også til kan tilgå en række undervisningsvideoer. Du kan downloade den gratis eller købe den i fysisk form for 150 kroner.