Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse: Positivt at flere behandles til tiden

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser fremgang. Der er stadig udfordringer på visse kræftområder.

Der er fremgang at spore, men der er stadig udfordringer på visse områder, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

I sidste kvartal af 2023 blev 8 ud 10 pakkeforløb gennemført til tiden ifølge nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Det roser Kræftens Bekæmpelse adm. direktør Jesper Fisker.

- Jeg vil gerne kvittere for alle, der knokler for at behandle kræftpatienterne til tiden. Kræft er en akut sygdom, hvor tid spiller en afgørende rolle for prognosen, siger Jesper Fisker.

Kræftens Bekæmpelse følger forløbstiderne nøje, fordi de giver et billede af, hvordan det går med at behandle kræftpatienter til tiden.

- Pakkeforløbene måler tiden fra henvisning til behandling. Rapporten mangler dog svar på, hvor mange dage, der reelt overskrides med i de forløb, som ikke kommer i gang til tiden. De data har vi længe efterlyst, siger han.

Der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, før regionerne er i mål
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Træerne vokser ikke ind i himlen

Opgørelsen viser også, at der er kræftområder, som er udfordret. Inden for livmoderhalskræft og prostatakræft var det på landsplan henholdsvis kun 46 og 48 pct. af pakkeforløbene, der blev gennemført inden for standardforløbstiderne for kirurgisk behandling i 4. kvartal 2023.

Desuden har regionerne selv som målsætning, at 90 pct. af alle kræftpakkeforløbene skal gennemføres til tiden.

- Så der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres, før regionerne er i mål, understreger han.

Fokus på udfordringer

Sundheds- og Indenrigsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne om redegørelser for de kræftpakkeforløb, hvor der er udfordringer, og hvilke tiltag der sættes i værk for at rette op.

- Det er godt, at der hele tiden arbejdes med at forbedre forløbene både ude på hospitalerne og politisk, siger Jesper Fisker.

Det er ikke det endelige tal for 4. kvartal, som er kommet ud nu. Det vil blive justeret efterfølgende og formentlig falde med 3-6 procentpoint.

Derfor kan man først slå den endelige streg under facit for kræftpakkeforløbene, når årsopgørelsen for hele 2023 udkommer senere på foråret, forklarer Jesper Fisker.